Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT ZELLERHOFF"

Izopropylonaftaleny - potencjalne surowce w procesach utleniania

Czytaj za darmo! »

2-Izopropylonaftalen (2-IPN) i 2,6-diizopropylonaftalen (2,6-DIPN) ze względu na swoją podatność w procesach utleniania mogą stanowić surowiec do otrzymywania wielu cennych produktów z grupy fine chemicals. Opisano możliwości otrzymywania hydroksynaftalenów oraz kwasów, nadtlenków, ketonów i olefin, pochodnych naftalenu z 2-IPN i 2,6-DIPN. A review with 35 refs. (including Authors'6[...]

Badania utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu w fazie ciekłej tlenem do wodoronadtlenków

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu (DPBP) do wodoronadtlenków. Określono początkowe szybkości utleniania DPBP wobec inicjatora azowego ACHN i obliczono utlenialność DPBP. Zbadano przebieg długotrwałego utleniania DPBP do wodoronadtlenków. Otrzymano i określono właściwości tworzących się podczas utleniania wodoronadtlenków i alkoholi. 4,4'-Diisopropylbiphenyl [...]

 Strona 1