Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BOŻENNA KAWALEC-PIETRENKO"

Nowe obszary zastosowań reaktorów typu airlift

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano zastosowanie reaktora airlift z mieszaniem w procesie uwodornienia katalitycznego tłuszczów. Wskazano na znaczenie prędkości cyrkulacji cieczy oraz na specyficzną zależność tej prędkości od parametrów procesowych. Omówiono zastosowanie reaktora airlift do otrzymywania mikrocząstek stałych. Przedstawiono reaktor airlift z odwrotną warstwą fluidalną w zastosowaniu do biodegrada[...]

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Czytaj za darmo! »

Od 12 do 15 września 1995 r. odbywała się w Gdańsku XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej (OKNIChiP), kontynuując kilkudziesięcioletnią tradycję spotkań specjalistów w wymienionej dziedzienie. Pierwsza Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Śląską w Osiecznej w roku 1957. Od tego czasu konferencje odbywały się co trzy, a przejściowo (w latach[...]

Precypitacja mikrocząstek w układach emulsyjnych w reaktorze pętlicowym z mieszaniem

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano metodę wytwarzania drobnokrystalicznego osadu w układach emulsyjnych wytworzonych w strefie wznoszenia pętlicowego reaktora kolumnowego z mieszaniem. Precypitacja CaCO3 zachodzi w mikroreaktorach, których rolę pełnią krople wodnych roztworów CaCl2 i Na2CO3, stanowiących fazy zdyspergowane w dwóch mieszanych emulsjach. Stwierdzono, że ze wzrostem stężenia emulgatora maleje ro[...]

Akumulacja tlenu w zawiesinie drożdży Saccharomyces cerevisiae w kolumnach barbotażowych i reaktorach airlift z cyrkulacją zewnętrzną

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ prędkości przepływu powietrza oraz stężenia drożdży Saccharomyces cerevisiae w zawiesinie na mierzone metodą dynamiczną stężenie tlenu rozpuszczonego w cieczy w czasie napowietrzania. Wskazano na konieczność odróżniania szybkości akumulacji tlenu oraz szybkości wnikania tlenu gaz-ciecz mierzonego w ten sposób. Badania przeprowadzono w zawiesinie drożdży aktywnych oraz zdezakt[...]

 Strona 1