Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ BIELIŃSKIA"

Bombardowanie jonowe warstwy wierzchniej poliolefin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ bombardowania powierzchni poliolefin (LDPE, HDPE, iPP) jonami He+ i Ar+. Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej polimerów oraz ich zasięg monitorowano przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), mikroindentacji, mikroskopii sił atomowych (AFM) i elektronowej (SEM) oraz mikrotarcia. Potwierdzono rodnikową naturę zjawisk towarzyszących bombardowaniu jo[...]

Flammability and thermal stability of vulcanized rubber mixes. Palność i stabilność termiczna usieciowanych mieszanek elastomerowych


  Mixts. of butadiene-styrene, butadiene-acrylonitrile and natural rubber were filled with Al(OH)3, chloroparaffin, Sb2O3, melamine phosphate, polyphosphate and cyanurate, and Zn borate or with ionic liqs., vulcanized and studied for inflammability and thermal stability. The ionic liqs. were less efficient than the conventional fire retardants. Zbadano wpływ budowy chemicznej elastomeru, a także rodzaju zespołu antypiretycznego na palność i stabilność termiczną siarkowych wulkanizatów napełnionych krzemionką. W szczególności oznaczono efektywność działania konwencjonalnego zespołu uniepalniającego złożonego z Al(OH)3 i chloroparafiny w napełnionych wulkanizatach kauczuków technicznych ogólnego zastosowania oraz przedstawiono wpływ dodatku tritlenku antymonu, fosforanu i poli(fosforanu amonu), boranu cynku oraz wybranych cieczy jonowych na palność i stabilność termiczną napełnionych krzemionką wulkanizatów kauczuku butadienowo- styrenowego (SBR). Stwierdzono, że lepsze efekty osiąga się, stosując konwencjonalne antypireny. Zdecydowane zmniejszenie palności uzyskano poprzez wykorzystanie synergizmu działania wodorotlenku glinu, chloroparafiny i ekspandowalnego grafitu.Rosnąca liczba zastosowań i rodzajów syntezowanych polimerów, niestety ciągle odznaczających się palnością i ograniczoną stabilnością termiczną, zapoczątkowały okres wytężonych badań zmierzających do wyłonienia najbardziej efektywnych środków zmniejszających ich palność i poprawiających odporność termiczną, aby umożliwić pracę elementów wykonanych z materiałów polimerowych w podwyższonej temperaturze i równocześnie zapewnić bezpieczeństwo w czasie pożaru. Poprawa właściwości termicznych polimeru zachodzi in situ na jego powierzchni podczas palenia poprzez jej chemiczną lub fizyczną modyfikację1). Modyfikator może też być wprowadzony [...]

 Strona 1