Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jiri BILÍK"

Use of non-traditional alternative fuels, typical of the Moravian-Silesian region for Midrex technology, with a view to reducing the environmental burden


  Metallurgical coke is becoming worldwide more deficit and costly reducing mean and source of heat energy during traditional pig iron pro- duction in blast furnaces. In spite of the fact that up till now not every possibility of production of quality metallurgical coke from less caking coal and even non-caking kinds of coals has not been used, it is necessary to be concerned with problems of pig iron production without using coke sufficiently beforehand. Some alternative method of iron production could be a solution both from melting and/or direct reduction (for example Midrex). A lot of theoretic and practical knowledge from direct iron production will be also possible to use in connection with existing production of pig iron in blast furnaces aiming to replace a considerable part of metallurgical coke with more available and cheaper fuels and power sources. W tradycyjnym procesie wytwarzania surówki w wielkim pieca koks metalurgiczny jest coraz bardziej deficytowym reduktorem i źródłem energii cieplnej. Do tej pory nie opracowano technologii wytwarzania koksu metalurgicznego spełniającego odpowiednie wymagania jakościowe z węgli nie spiekających się. Dlatego konieczne jest już teraz opracowanie technologii produkcji surówki żelaza bez stosowania koksu. Rozwiązaniem mogą być alternatywne metody produkcji żelaza (np. metoda MIDREX). Niektóre z rozwiązań teoretycznych i praktycznych dotyczących redukcji bezpośredniej mogą znaleźć zastosowanie w procesie wielkopiecowym. Pozwoli to na częściowe ograniczenie zużycia koksu metalurgicznego poprzez zastąpienie go bardziej dostępnymi i tańszymi źródłami paliw i energii. Key words: direct reduction, coal, alternative fuels Słowa kluczowe: redukcja bezpośrednia, węgiel, paliwa alternatywne.1. Introduction. In blast furnace department the decrease of total costs of production is possible mainly by decrease of the costs[...]

 Strona 1