Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ OLENDEREK"

Miejsce nauk przyrodniczych w kształceniu studentów na kierunku gospodarka przestrzenna

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy standardów nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna, treści podstawowych podręczników oraz programów studiów realizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Celem była ocena miejsca nauk przyrodniczych w kształceniu studentów na tym kierunku studiów. Udział tych zagadnień w standardach oraz podręcznikach jest nieznaczny. Uczelnie mają jednak[...]

Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-20 marca br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Historia, pespektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce". Jednym z głównych jej celów było zwrócenie uwagi na problem braku możliwości zdobywania stopni i tytułów naukowych w zakresie gospodarki przestrzennej. Ocenia się, że jest to aktualnie czynnik najbardziej utrudniający podnoszenie jakości nauczania na tym, niewątpliwie atrakcyjnym i nowoczesnym, cieszącym się dużym powodzeniem, kierunku studiów. Oto bowiem, gdy na przykład studentów geografii kształcą głównie geografowie, studentów leśnictwa - głównie leśnicy, zaś studentów geodezji i kartografii - również przede wszystkim specjaliści z danej dyscypliny, to studenci kierunku gospodarka p[...]

Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna?

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku mija 15 lat od utworzenia kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z tej okazji Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej (obchodząc również swój 10-letni jubileusz) zorganizowało w dniach 11-13 kwietnia Konferencję Naukową "Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna?". Obrady podzielone zostały tematycznie na trzy panele: ekspercki, studencki oraz absolwencki. W dniu eksperckim swoje wystąpienia prezentowali pracownicy szkół wyższych oraz instytucji współpracujących w procesie kształcenia lub zatrudniających absolwentów kierunku. Prodziekan Bolesław Porter przypomniał wydarzenia z historii gospodarki przestrzennej w SGGW, natomiast Tomasz Olenderek przedstawił przebieg wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Ich idea polega w dużym skrócie na odejściu od ustalania tr[...]

 Strona 1