Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wysocka"

Wpływ rozbioru wody na parametry fizykochemiczne DOI:10.15199/17.2019.3.7


  1. Wprowadzenie Na zmiany składu wody w systemie wodociągowym w znacznej mierze rzutuje jego eksploatacja i warunki hydrauliczne tam panujące, w tym: - średnia dobowa prędkość przepływu wody, - zmienność rozbioru wody w ciągu doby, - dobowe zmiany kierunku przepływu i ciśnienia wody, - czas przebywania wody w systemie jej dystrybucji, oraz sposób zaprojektowania sieci wodociągowej (przewymiarowanie). Regularne płukanie i czyszczenie przewodów, wymiana i renowacja zniszczonych rurociągów lub ich odcinków, właściwa konserwacja i montaż rurociągów, zastosowanie armatury ochronnej i odcinającej, zaworów zwrotnych i odpowietrzników zmniejsza szybkość korozji [1-4, 8, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 30-32]. Ponadto płukanie sieci i właściwa konserwacja przewodów zmniejsza intensywność odkładania się osadów [1, 2, 32]. Przy niskich prędkościach przepływu wody powstają korzystne warunki do wytrącania się osadów. Wzrost prędkości powoduje natomiast wynoszenie przez wodę drobnych cząstek koloidalnych z powierzchni osadów zalegających w rurociągach [3, 10, 12, 13, 30, 32]. Małe prędkości zwiększają możliwość wystąpienia korozji, z uwagi na dłuższy czas kontaktu wody z przewodem, duże prędkości przepływu powodują odrywanie produktów korozji z powierzchni przewodów [1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21-25, 32]. Zmiany kierunku przepływu i ciśnienia wody powodują odrywanie się cząstek osadu zgromadzonego w rurociągu [2, 3, 22] oraz zwiększają szybkość korozji. Obserwuje się zanieczyszczenie wody wodociągowej produktami korozji oraz wynoszenie osadów z rurociągów [1, 19]. Im mniejsza prędkość przepływu wody i ciśnienie, tym lepsze są warunki dla rozwoju bakterii (przy stagnacji wody wzrasta zagrożenie jej zagniwaniem) [14, 22, 23]. Przy dużych wahaniach rozbioru wody obserwuje się samooczyszczanie rurociągów z osadów. Natomiast stabilne warunki pracy, przy niskich prędkościach przepływu, sprzyjają powstawaniu osadów w rurociągach [3, 8, 10, [...]

 Strona 1