Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN MIKOŚ"

O możliwości stałociśnieniowej regulacji wydajności pompy wirowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań oddziaływania na kształt pola prędkości zasysanej strugi cieczy, które zapewniałoby zmianę wydajności pompy wirowej przy niezmiennej wysokości podnoszenia. Wykazano, że odpowiednie przekierowanie niewielkiej części strumienia tłocznego do przestrzeni ssawnej daje efekt w postaci obniżenia wydajności, oraz że proces ten powoduje znacznie mniejsze straty niż w wypadku stosowania regulacji dławieniowej. Monotonicznie opadająca krzywa dławienia wirowej pompy promieniowej zapewnia wprawdzie stateczność parametrów opisujących dowolny punkt pracy, ale - jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia regulacji Rys. 1. Porównanie efektów regulacji pompy wirowej: poprzez dławienie, za pomocą zmiany liczby obrotów Rys. 2. Uproszczony schemat stanowiska badawc[...]

Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej


  W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody.Stosowane algorytmy projektowania oraz techniki wytwarzania pomp wirowych są zaawansowane w stopniu zapewniającym stosunkowo wysoką sprawność przekazywania energii strudze cieczy w optymalnym punkcie pracy. Odrębne zagadnienie sta- MARIAN MIKOŚ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska MICHAŁ KARCH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Górnictwa Podziemnego W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody. nowi natomiast możliwość rozszerzania obszaru energooszczędnej pracy pompy, czyli uzyskiwanie wysokich sprawności również w jak najszerszym [...]

 Strona 1