Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT KAZANA"

Przystosowanie Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania wielkiej wody kontrolnej


  Zadaniem inwestycji jest wprowadzenie Kanału Miejskiego do systemu ochrony przeciwpowodziowej Wrocławia. Projekt obejmuje przebudowę obiektu w celu przystosowania go do przepuszczania wielkich (ekstremalnych) wód powodziowych o ustalonym prawdopodobieństwie pojawienia się. Odra na blisko 25-kilometrowym odcinku płynie przez Wrocław, tworząc tzw. Wrocławski Węzeł Wodny. Na układ rzeki w mieście składają się liczne koryta zarówno naturalne, jak i sztuczne. Jednym z podstawowych elementów Wrocławskiego Węzła Wodnego jest rzeka Stara Odra, której zadaniem jest przejęcie wód powodziowych dopływających do Wrocławia i bezpieczne przepuszczenie ich przez miasto. Na odcinku o długości ponad trzech i pół kilometra, równolegle do koryta Starej Odry, w latach 1892-1897 wybudowano sztuczny kanał żeglugowy nazywany Kanałem Miejskim. W związku z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego zmierzają- Rys. 1. Plan sytuacyjny 244 Gospodarka Wodna nr 6/2011 cą do poprawy ochrony przed powodzią Wrocławia Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaprojektował włączenie Kanału Miejskiego do systemu ochrony przeciwpowodziowej. Będzie to następować przy przepływach odpowiadających wodom kontrolnym. W trakcie powodzi ekstremalnych Kanał Miejski, biegnący równolegle do koryta Starej Odry, będzie stanowić kanał ulgi odciążający koryto tej rzeki. Przepustowość Kanału Miejskiego przy przepływach odpowiadających wodom kontrolnym będzie wynosić 170 m3/s. ■ Kanał Miejski Rozdział na Kanał Miejski i koryto Starej Odry następuje powyżej mostów Warszawskich drogowych na wysokości jazu Psie Pole. Ponowne połączenie kanału ze Starą Odrą następuje poniżej mostu Osobowickiego. Kanał Miejski został zaprojektowany, wybudowany i użytkowany jako kanał żeglugowy i w obecnym kształcie nie jest i nie może być wykorzystany do przepuszczenia wód powodzio[...]

 Strona 1