Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"SIKORA B."

Dimethyl ether. Properties, production technologies and the market Eter dimetylowy. Właściwości, technologie produkcji i rynek DOI:10.12916/przemchem.2014.1621


  review, with 26 refs., of properties, methods for prodn. and uses (esp. as fuel) of Me2O. Some economic information were also included. W Unii Europejskiej pojawia się miejsce na ciekawe, a dla wielu nowe źródło energii, szczególnie warte rozważenia w okresie budowania nowego wspólnego rynku gazu ziemnego. Przedstawiono właściwości, sposoby otrzymywania i główne uwarunkowania zapotrzebowania na DME, który jest produkowany bądź z metanolu, bądź z gazu ziemnego.[...]

 Strona 1