Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Szczotok"

Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku DOI:10.15199/17.2019.5.3


  Głównym zadaniem wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, spełniając wymagania określone w przepisach prawnych. Ze względu na ogromne znaczenie sieci wodociągowej dla funkcjonowania określonego regionu i społeczeństwa, wymaga ona ciągłego monitoringu, modernizacji i napraw oraz wprowadzania nowych rozwiązań technicznych powiązanych z jej budową i funkcjonowaniem. Tylko takie zabiegi wraz z ciągłą analizą pracy sieci wodociągowej przynoszą wymagane efekty i pozwalają na lepsze planowanie i ocenę wdrażanych inwestycji. Wprowadzanie nowinek technicznych znacznie ułatwia również codzienną eksploatację sieci wodociągowej, poprzez możliwość łatwej regulacji jej pracy pod kątem ciśnienia, kierunków i analizy przepływów wody czy wykrywania awarii. Dane wyjściowe Analizowane PWiK zaopatrując w wodę ponad 155 tys. mieszkańców eksploatuje sieć wodociągową o długości 1 470 km w tym 27 357 przyłączy oraz sieć kanalizacyjną o długości 517 km, dwie oczyszczalnie ścieków i 60 pompowni ścieków. Sieć wodociągowa w tym przedsiębiorstwie zbudowana jest głównie z 4 materiałów PEHD, PVC, stal i żeliwo szare. Ze względu na dużą awaryjność sieci stalowej, co przekładało się na wysokie straty wody, firma od wielu lat skupia się na wymianie starej sieci na nową z tworzyw sztucznych. Zdecydowano się na rury z PE HD, wynikało to z kilku czynników jak np. parametry techniczne i hydrauliczne tego materiału, łatwość budowy oraz fakt, iż znaczna część obszaru działalności przedsiębiorstwa pokrywa się z terenem szkód górniczych. Analiza obejmuje lata 2011 do 2017 roku. Długość sieci wodociągowej w tym okresie z rozdziałem na sieć rozdzielczą i przyłącza wodociągowe przedstawia tabela 1. Analizując długość sieci wodociągowej w tym czasie widać ciągły przyrost długości przyłączy wodociągowych oraz minimalny spadek długości sieci wodociągowej w 2014 roku, co wynika z przebud[...]

 Strona 1