Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna CELIŃSKA"

Szachownica zakupowa A.T. Kearney’a metodyczną podstawą projakościowego zarządzania zakupami DOI:10.15199/46.2019.3.1


  Wprowadzenie W świecie biznesu rola działu zakupów ulega zmianie. Zmiana ta wynika z coraz większej presji na konkurencyjnym rynku w globalizującym się biznesie. Uwarunkowania zarządzania zakupami zmieniają się w sposób znaczący, stwarzając menedżerom z jednej strony wyzwania związane z koniecznością uwzględnienia w strategiach zakupowych niepewności i towarzyszącego mu portfolio rodzajów ryzyka, z drugiej zaś stwarzając szanse pozyskiwania zasobów zewnętrznych od dostawców na rynku globalnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi e-sourcingu i elektronicznych rynków zakupów [4]. Rozwój zaawansowanych technologii i zmieniające się środowisko biznesowe zmusza działy zakupów dużych przedsiębiorstw do zmiany stosowanych strategii zakupowych i odpowiedniego ich dobierania, zwłaszcza względem dostawców o dużej sile przetargowej, z którymi utrzymywanie dobrych relacji stanowi podstawę skutecznych zakupów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w wielu branżach uległa zmianie równowaga sił przetargowych na korzyść sprzedających, co stawia dział zakupów w tych przedsiębiorstwach w trudniejszej sytuacji [11]. Celem artykułu jest wykazanie, że odpowiedni wybór metody zakupowej wpływa na osiągnięcie większych korzyści w obszarze redukcji kosztów, jakości, relacji partnerskich z dostawcami. W związku z tym w artykule omówiono wybrane trzy partnerskie metody budowania dobrych relacji z dostawcami, które są używane zwłaszcza w warunkach dużej siły przetargowej, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. W studium przypadku wykazano konsekwencje negatywnie wpływające na relacje z dostawcami w związku z nieadekwatnym zastosowaniem konfrontacyjnej metody, jaką jest odwrócona aukcja. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE relacje z dostawcami, strategie zakupowe, szachownica zakupowa, odwrócona aukcja Celem opracowania jest ukazanie sposobów budowania skutecznych relacji z dostawcami w obszarze zarządzania zakupami. Podmiotem bad[...]

 Strona 1