Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ERYK A. CHMIELNICKI"

Regulator ze sztuczną inteligencją dla ciepłownictwa DOI:10.15199/9.2018.8.2


  1. Wprowadzenie W Polsce zużycie ciepła dostarczanego ze źródeł scentralizowanych na cele ciepłownicze, wynosi rocznie około 650 PJ. Przez odpowiednie sterowanie i zarządzanie,można to zużycie znacznie ograniczyć. Jak wykazują prowadzone badania [4], [5], [7], realne zmniejszenie zużycia ciepła w większości budynków może wynosić do 25%. Przyjmując oszczędności nawet na poziomie 10% koszty ponoszone za ciepło będą mniejsze o około 4 mld zł/rok. Każdy budynek, niezależnie od jego przeznaczenia, wyposażony jest w odpowiednie urządzenia cieplne, które dostarczają ciepło na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz technologii. Ważne jest, aby ilość ciepła, jaka jest zużywana na poszczególne potrzeby cieplne, odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Ilość CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) 295 zużywanego ciepła w budynku jest zmienna i zależy od zewnętrznych warunków klimatycznych oraz od warunków wewnętrznych spowodowanych dodatkowymi zakłóceniami. Do regulacji parametrów procesów cieplnych stosowane są odpowiednie urządzenia regulacyjne. W Polsce, podstawowe elementy tych urządzeń pochodzą z innych krajów. Jednak nie są one w pełni przystosowane do rozwiązań stosowanych w naszym kraju. Ponadto mają one przestarzałą konstrukcję pochodzącą z połowy poprzedniego wieku. Ciągły, dynamiczny rozwój informatyki i technik komputerowych, umożliwia zastosowanie nowych rozwiązań do sterowania i regulacji procesów cieplnych w budynkach. Znaczną poprawę komfortu cieplnego w budynkach oraz optymalne sterowanie i zarządzanie ciepłem można uzyskać dzięki zastosowaniu regulatorów ze sztuczną inteligencją. Ostatnio trwają intensywne badania nad zastosowaniem tych rozwiązań w różnych dziedzinach naszego życia. Regulator ze sztuczną inteligencją służy do sterowania procesów cieplnych w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczych. Jest to całkowicie nowa, innowacyjna technologia powstała w Politechnice Wars[...]

SOZE innowacyjny system wykorzystujący sztuczną inteligencję do sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach DOI:10.15199/9.2019.8.1


  1. Wprowadzenie Ilość zanieczyszczeń powietrza, emitowanych do atmosfery w dużych aglomeracjach miejskich zależy w znacznym stopniu od zużycia paliwa na cele ciepłownicze. Głównie dotyczy to centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. W celu ograniczenia tego zużycia ciepła podejmowane są różne działania. Zwykle przeprowadzana jest termomodernizacja budynków, w wyniku której ograniczane są straty ciepła, co powinno spowodować zmniejszenie ilości ciepła na potrzeby grzewcze. Jednak bardzo często, końcowy efekt nie jest zadowalający, bowiem duży wpływ na efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego ma sposób sterownia i zarządzania energią. Stosowane obecnie układy regulacji tego nie zapewniają. W budynkach występuje duża zmienność zapotrzebowania na ciepło w czasie doby, a ponadto powstają tam różne zakłócenia. Dlatego system sterowania powinien dostosować ilość dostarczanej energii do chwilowych potrzeb. Ze względu na nieustalony przebieg procesów cieplnych, nie jest to zagadnienie proste. Można to zrealizować stosując zaawansowane algorytmy oraz ciągłą identyfikację procesu. Najlepiej w takich przypadkach zastosować systemy samouczące ze sztuczną inteligencją. Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w wyniku wieloletnich prac (Granty KBN - 3 (lata 1992/95, 1998/2000, 2002/04), Projekt NCBiR (lata 2013/15) - Innowacyjna Gospodarka), prowadzonych przez prof. nzw. dr hab. inż. Witolda J. Chmielnickiego, został stworzony innowacyjny "System do sterowania i zarządzania energią w budynkach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji SOZE® RSI". Zastosowanie do tych procesów sztucznej inteligencji sprawia, że rozwiązanie nie wymaga żadnej obsługi, gdyż dzięki opracowanym algorytmom system sam przystosowuje się do zmiennych warunków pracy, zapewniając zawsze optymalne działanie. Jest to rozwiązanie dotychczas niestosow[...]

 Strona 1