Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADA M ŚWIĘCICKI"

Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym DOI:10.15199/9.2019.1.1


  1. Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju rosnące zainteresowanie budynkami energooszczędnymi. Jest to niewątpliwie wynik popularyzacji idei energooszczędności oraz zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego, ale również efekt kumulacji negatywnych skutków nadmiernego zużycia energii związanego z utrzymaniem budynków. Problem stanowi pozyskanie paliw kopalnych i ich transport z miejsca wydobycia do końcowego odbiorcy (węgla kamiennego, gazu i ropy naftowej, czyli nadal podstawowych źródeł energii w budynkach). Ich wykorzystanie obciąża środowisko naturalne emisją GHG (Green House Gas). To właśnie spalanie paliw stałych (przede wszystkim węgla) w kotłach budynków jedno- i wielorodzinnych oraz kotłowniach przemysłowych powoduje powstawanie klasycznego smogu (inaczej zwanego kwaśnym lub londyńskim) [15]. 4 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/1 (2019) Nie należy zapominać o kwestii ekonomicznej i kosztach eksploatacji budynków. Szacunkowe, sumaryczne koszty utrzymania mieszkania lub domu w 2016 r. to 19,6%, przy czym koszt nośników energii to 10,8% miesięcznych wydatków polskich rodzin [2]. W przypadku pewnej grupy budynków, np. użyteczności publicznej, czy też służących działalności gospodarczej, kwestia standardu energetycznego może mieć również aspekt prestiżowy. Dbałość o jakość energetyczną posiadanych zasobów budowlanych może być marketingowo postrzegana jako forma promocji ‒ świadcząca o tym, że środowisko naturalne i nasze zaangażowanie w jego ochronę wpisują się w kierunki prowadzonej działalności. Obecnie już nikt nie neguje sensu wznoszenia budynków o obniżonym zapotrzebowaniu na energię, jednak dynamikę popularyzacji tego typu budynków można ciągle jeszcze uznawać za zbyt małą. W Polsce istotną przeszkodą rozwoju tej gałęzi budownictwa jest z pewnością brak precyzyjnie określonych wymagań, których spełnienie byłoby gwarancją osiągnięcia określonego, dobrego standardu energetyc[...]

 Strona 1