Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga NYCZ-WRÓBEL"

System EMAS jako narzędzie wspierające realizację polityki energetycznej DOI:10.15199/46.2019.7.1


  Wprowadzenie System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest dobrowolnie wdrażanym, sformalizowanym systemem zarządzania środowiskowego, którego głównym celem jest wspieranie organizacji w uzyskiwaniu ciągłej poprawy efektów prowadzonej działalności środowiskowej. Obecnie uważany jest za najbardziej wiarygodny system zarządzania środowiskowego ze względu na wysokie wymagania, jakie stawia organizacjom chcącym uzyskać lub utrzymać uczestnictwo w systemie. Może być implementowany zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 podkreśla się znaczenie systemu EMAS dla realizacji planu działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej [9]. System EMAS można jednak postrzegać także jako instrument wspierający realizację założeń polityki energetycznej. Dotyczy to przede wszystkim tych jej celów, w których uwzględnia się dodatkowo powiązania z ochroną środowiska, a więc związanych z poprawą efektywności energetycznej, ograniczeniem zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczeniem negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE System Ekozarządzania i Audytu (EMAS), system zarządzania środowiskowego, polityka energetyczna System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) jest sformalizowanym systemem zarządzania środowiskowego, którego głównym celem jest wspieranie organizacji w uzyskiwaniu ciągłej poprawy efektów prowadzonej działalności środowiskowej. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia systemu EMAS w kontekście wspierania realizacji polityki energetycznej. Aby zrealizować tak postawiony cel, na wstępie przedstawiono założenia polityki energetycznej, których realizację może wspierać implementacja systemu EMAS, akcentując istotne w tym kontekście wymagania systemu. Następnie przedstawiono aspekty i cele śro[...]

 Strona 1