Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław WOŁEJSZO"

Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej DOI:10.15199/46.2019.6.2


  "Mamy ogromnie rozwinięte granice, a w stosunku do nich za mało wojska. Przy tym wszystkim mamy do czynienia w społeczeństwie z tak niskim poziomem myślenia o rzeczach wojska i obrony, że mówiąc do ludzi o tych trudnych zagadnieniach, mówi się jak w próżnię - tak trudne zadania stawiając, nie znajduje się odzewu. Jest to jeszcze jedna dziedzina, w której triumf święci u nas specjalnego rodzaju analfabetyzm. O sprawach strategicznych, sprawach obrony, wojska, ogół nasz nie nauczył się jeszcze myśleć, a nawet słuchać". 1 Marszałek Józef Piłsudski 1 Ćwiczenia wojskowe realizowane w SZ RP w latach 2013-2018. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE wojska lądowe, potencjał bojowy, obrona narodowa, operacja obronna Wysokie wymogi stawiane przed wojskami lądowymi przyczyniają się do prowadzenia nieustannych analiz i ocen wyposażenia, organizacji i funkcjonowania wojsk lądowych jako podstawowej bazy do tworzenia potencjału obronnego państwa. Wojska lądowe nieustannie zmieniają się. Jest to normalne zjawisko wynikające z dążenia do poprawy jakości i efektywności działań w ramach aktywnego kształtowania obronności państwa polskiego. Ten ewolucyjny proces w dobie dynamicznie zmieniających się warunków i pojawiania nowych wyzwań oraz przeobrażania zagrożeń jest nieodzowny, bowiem w XXI wieku sprostać wszelkim zagrożeniom oraz być w gotowości do wsparcia państwa mogą tylko nowoczesne siły zbrojne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych zagrożeń militarnych oraz uwarunkowań użycia wojsk lądowych w operacji obronnej RP. Tak określony cel oraz przedmiot badań stanowił podstawę do sformułowania głównego problemu badawczego zawartego w pytaniu: Jak we współczesnych uwarunkowaniach należy planować użycie wojsk lądowych w operacji obronnej? W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych (analiza, synteza, uogólnienie, porównanie, wnioskowanie, dedukcja i analogia) i empirycznych (obserwacja1, sondaż diagnostyczny) dotyczące miejsca[...]

 Strona 1