Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ ZASADZIŃSKI"

SCHEMATY TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA WYROBÓW Z KOMPOZYTÓW METALOWYCH UMACNIANYCH ODKSZTAŁCENIOWO DOI:10.15199/67.2019.7.2


  WPROWADZENIE W grupie materiałów inżynierskich, kompozyty metalowe, a zwłaszcza te, które są umacniane cząstkami twardymi i dodatkowo mają podatność do umacniania odkształceniowego, odgrywają coraz to większą rolę. Z materiałów takich coraz chętniej wykonujemy różnego rodzaju wyroby, które są narażone na wysokie obciążenia podczas ich eksploatacji. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na tego typu wyroby z takich kompozytów o wysokich właściwościach mechanicznych, podjęto próbę przea[...]

UMOCNIENIE ODKSZTAŁCENIOWE KOMPOZYTÓW Z STOPU ALUMINIUM 6061+SiC DOI:10.15199/67.2019.8.1


  Umocnienie odkształceniowe jest najczęstszym mechanizmem/ sposobem/wykorzystywanym w celu podwyższania własności mechanicznych metali oraz stopów nie podlegających obróbce cieplnej. Również stopy metali, które mogą być umacniane innymi sposobami, coraz częściej dodatkowo są umacniane odkształceniowo [1]. Zaawansowane technologie wytwarzania kompozytów metalowych z których produkuje się różnorodne wyroby, sięgają ostatnio także po technikę ich umacniania na drodze odkształcenia plastycznego na zimno. Umacnianie odkształceniowe kompozytów metalowych zwłaszcza tych, które są wzmacniane cząstkami twardymi, stanowi duże wyzwanie dla technologów, z obawy na ich skłonność do pękania w czasie kształtowania plastycznego na zimno. Jedną z metod uplastyczniania kompozytów metalowych z cząstkami twardymi przed ich umacnianiem odkształceniowym jest stosowanie wstępnej przeróbki plastycznej na gorąco bądź to odlanej w postaci wlewka mieszaniny kompozytowej, ewentualnie wypraski ze skonsolidowanej mieszanki proszkowej. Głównym celem badań było uzyskanie informacji o możliwościach umacniania odkształceniowego kompozytu z stopu 6061+SiC kształtowanego na zimno poprzez ściskanie bądź walcownie z uwzględnieniem dużych odkształceń. Pozyskane z badań ściskania charakterystyki umocnienia w postaci krzywych umocnienia kompozytów 6061+SiC oraz twardości i mikrotwardości tych kompozytów po dużych odkształceniach wywołanych walcowaniem na zimno, mogą być pomocne technologom zajmującym się projektowaniem zaawansowanych wyrobów z kompozytów na osnowie stopów aluminium wzmacnianych cząstkami twardymi SiC. MATERIAŁ BADAWCZY. METODY BADAŃ Podstawowym materiałem, który wykorzystano do badań był kompozyt 6061+SiC wytworzony na drodze metalurgii proszków z mieszanki składającej się z cząstek stopu aluminium 6061 o wielkości cząstek ok. 150 μm oraz cząstek SiC o wielkości cząstek 50 μm. Do badań przygotowano mi[...]

 Strona 1