Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Kwiatkowski"

Dwupasmowa antena systemu transmisji danych telemetrycznych do rakiety sondażowej DOI:10.15199/13.2017.3.2


  Artykuł prezentuje projekt anteny dookólnej zabudowanej na małej rakiecie badawczej do lotów sub-orbitalnych. Antena dwustożkowa (biconical) była przeznaczona do systemu transmisji danych telemetrycznych i sterujących w pasmach częstotliwości 869,40÷869,65 MHz oraz 2,4000÷2,4835 GHz. Do zaprojektowania anteny wykorzystano oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznych - CST STUDIO SUITE®. Wykorzystanie symulatora elektromagnetycznego 3D pozwoliło przeanalizować wpływ sprzężenia między anteną i kadłubem rakiety na jej parametry efektywne. Przeprowadzono optymalizację wymiarów anteny pod kątem zapewnienia jej zysku w funkcji zmian kąta elewacji powodowanych zmianami położenia rakiety w trakcie lotu. Pomiary prototypu anteny w komorze bezechowej wykazały wysoką zgodność wyników symulacji z wynikami pomiarów. Słowa kluczowe: rakieta sondażowa / badawcza / atmosferyczna, antena dookólna, antena dwustożkowa, system telemetryczny, charakterystyka promieniowania, symulacje elektromagnetyczne.Rakieta sondażowa (również "badawcza"[...]

"SignalShark" - nowy analizator widma i odbiornik pomiarowy firmy NARDA-STS do monitoringu częstotliwości i wykrywania zakłóceń DOI:


  Gdzie zwykłe analizatory widma się poddają, tam SignalShark dopiero zaczyna. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamiki nawet w otoczeniu dominujących zakłóceń o wysokim poziomie SignalShark niezawodnie rejestruje bardzo małe sygnały, które dla innych przyrządów są niewidoczne. Firma Narda Safety Test Solutions www.narda-sts.com wprowadza na rynek nowy analizator widma i odbiornik pomiarowy w jednym, "SignalShark - the ideal monitoring receiver". Wydajny, przenośny i wszechstronny, przygotowany na nadchodzące wymagania zarówno w zastosowaniach mobilnych, jak i stacjonarnych, doskonale łączy minimalny poziom szumów własnych z wysoką odpornością na intermodulacje. Inżynierowie z Pfullingen (Niemcy) specjalizujący się w technice pomiarów częstotliwości radiowych opracowali specjalnie dla analizatora SignalShark najnowszą technologię szybkiego i skutecznego wykrywania i analizy oraz klasyfikacji i lokalizacji emisji RF w paśmie od 8 kHz do 8 GHz. Jednym z najczęściej wykonywanych pomiarów telekomunikacyjnych jest badanie poziomu sygnału w funkcji częstotliwości. Szczególnie w tym pomiarze użytkownicy docenią zakres dynamiki analizatora SignalShark. Szeroki zakres dynamiki (High Dynamic Range HDR) oznacza zdolność do łatwego wychwytywania sygnałów słabych, które w przypadku małej dynamiki przyrządu mogłyby zostać łatwo zagłuszone przez obecność sygnałów silnych. Uzyskanie dużego zakresu dynamiki HDR wymaga niełatwego połączenia wysokiej czułości odbiornika dla sygnałów o niskich poziomach z jego maksymalną odpornością na nasycenie powodowane sygnałami o wysokich poziomach występujących w bezpośrednim sąsiedztwie. Wraz z dużym zakresem dynamiki także szerokie pasmo analizy w czasie rzeczywistym (real time bandwidth) wynoszące 40 MHz jest dodatk[...]

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH FIRMY NARDA-STS DOI:


  NIEMIECKA FIRMA "NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS GMBH" [NARDA-STS.COM] NALEŻĄCA DO AMERYKAŃSKIEGO KONCERNU "L3 TECHNOLOGIES INC." [L3T.COM] JEST ZNANA W POLSCE GŁÓWNIE JAKO PRODUCENT PRZYRZĄDÓW DO POMIARU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (PEM) POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (ŚRODOWISKO) I BEZPIECZEŃSTWA NA STANOWISKU PRACY (BHP). Pierwszy obszar to domena działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i podległych mu Inspektoratów Wojewódzkich. Drugi obszar to domena Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pomiarami PEM w obu wymienionych aspektach - BHP i środowisko - zainteresowana jest również Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmująca Główny Inspektorat Sanitarny i podległe mu Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Pomiary PEM wymagane przepisami prawa wykonują również firmy budujące stacje bazowe dla operatorów telefonii komórkowej. Wymienione podmioty wykonują pomiary samodzielnie lub korzystają z usług kilkudziesięciu komercyjnych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji laboratoriów zajmujących się pomiarami PEM. Ponieważ pomiary, o których mowa wyżej mają na względzie głównie bezpieczeństwo więc jest całkiem naturalne, że przeznaczone do nich przyrządy produkowane są w charakterystycznych obudowach w kolorze żółtym. Myli się jednak ten, kto sądzi, że oferta firmy NARDA na tej grupie przyrządów się kończy. RADMAN, NARDALERT 3 RadMan i Nardalert należą do mierników noszonych na odzieży przez pracowników jako środki ochrony osobistej przed PEM. Urządzenia te monitorują natężenie pola i alarmują gdy przekracza ono wartości dopuszczalne na stanowisku pracy. Stosowane są przez monterów pracujących na stacjach bazowych telefonii komórkowej, przy nadajnikach RTV, przy radarach itp. RadMan zamontowany na wysięgniku jest też często używany jako prosty tester szczelności połączeń występujących w traktach kablowych lub falowodowych nadajników w.cz. dużej mocy. ELT-400 Miernik ELT-400 (Exposure Level [...]

Symulacja 3D EM urządzeń elektronicznych powszechnego użytku pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej EMC DOI:10.15199/ELE-2014-158


  Przepływ prądu w urządzeniach elektronicznych generuje pole elektromagnetyczne. Gdy wiele urządzeń pracuje we wspólnym środowisku, wówczas oddziaływują one na siebie poprzez pole elektromagnetyczne, a to może wpływać na ich parametry lub nawet powodować ich uszkodzenia. W celu zmniejszenia ryzyka występowania problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, normy EMC narzucają limity ograniczające poziomy emisji wytwarzanych przez urządzenia, które muszą być brane pod uwagę w procesie projektowania. Efekty powodujące problemy EMC, takie jak rezonanse, sprzężenia i wycieki pola, są jednak skomplikowane i często są trudne do przewidzenia, tak więc tradycyjne podejście do projektowania uwzględniającego EMC pociąga za sobą konieczność pomiarów. Testy EMC są wykonywane jednak dopiero na późnym etapie procesu projektowania, już po wykonaniu prototypu. Budowa prototypu reprezentuje bowiem znaczne koszty w procesie rozwoju produktu. Obejmują one niezbędny czas wykonania, nakład pracy i koszty materiałowe. Dlatego walka z problemami EMC na tym późnym etapie projektowania wymaga znacznych poświęceń. Zlokalizowanie źródła problemu EMC w złożonym systemie elektronicznym, jest często bardzo trudne i czasem wszystko, co konstruktor może zrobić, to tylko zwalczać objawy. Dzięki elektromagnetycznym symulacjom komputerowym parametry urządzenia pod kątem EMC mogą być sprawdzane na każdym etapie cyklu projektowego. W szczególności wyniki symulacji mogą wpływać na projekt urządzenia, umożliwiając wirtualne testowanie wielu możliwych konfiguracji - na przykład różniących się ustawieniem płytki lub położeniem elementu - stosunkowo szybko i tanio. Urządzeniem, które posłużyło za przykład w artykule jest bezprzewodowy router, dostarczony przez Cisco. Router zawiera szereg komponentów, które mogą być analizowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej w procesie projektowania, i które do pełnej analizy wymagają zastosowania różnor[...]

Łączna symulacja elektromanetyczno-obwodowa układu dotykowego czujnika pojemnościowego DOI:10.15199/13.2017.5.1


  W artykule przedstawiono przykład łącznego zastosowania symulacji elektromagnetycznej i obwodowej do analizy działania układu małego ekranu dotykowego w formie czujnika zbliżeniowego z matrycą elektrod pojemnościowych o rozmiarze 3x3. Model czujnika zbudowano, a następnie jego symulację przeprowadzono w środowisku CST STUDIO SUITE®. Symulacja elektromagnetyczna pozwala w tym przypadku na wizualizację i ocenę ilościową zjawisk niemożliwych do poznania metodami pomiarowymi. Słowa kluczowe: symulacja elektromagnetyczna 3D, symulacja obwodowa, zbliżeniowy czujnik pojemnościowy, macierz pojemności.Symulacja elektromagnetyczna 3D jest przydatnym narzędziem w projektowaniu i analizie czujników, których działanie opiera się na pomiarze pojemności zależnej od obecności lub położenia obiektów znajdujących sie w bliskim sąsiedztwie. Przykładem takiego urządzenia jest opisany w artyku[...]

 Strona 1