Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KOCOT"

Audytor OZC 6.9 Pro DOI:


  Program Audytor OZC [1] jest dynamicznie rozwijany z uwzględnieniem potrzeb jego użytkowników. Najnowsza wersja została oznaczona numerem 6.9 Pro i zawiera wiele nowych możliwości. Najważniejsze zestawiono w tabelach. Główne nowe elementy w programie Audytor OZC 6.9 Pro oraz wtyczki do programu Revit (Audytor gbXML): 1. Rozszerzone możliwość eksportu modelu budynku z programu Revit do pliku w formacie gbXML. 2. Możliwość wczytania trójwymiarowego modelu obliczeniowego budynku z programu Revit 2016, 2017, 3. Mechanizm sprawdzania poprawności wczytanego modelu budynku z programu Revit oraz uzupełniania danych niezbędnych do wykonania obliczeń cieplnych. 1. Wprowadzenie Program Audytor OZC został rozszerzony o możliwość importu modelu budynku z programu Revit 2016, 2017. Przekazywanie danych odbywa się z wykorzystaniem plików w formacie gbXML. W celu zapisania modelu do pliku należy skorzystać z bezpłatnej wtyczki do programu Revit. Następnie utworzony plik gbXML może zostać zaimportowany do programu Audytor OZC. Zaimportowany model traktowany jest w programie Audytor OZC jako Wybrane funkcje programów z serii Audytor OZC Wersja programu 6.5 Pro 6.6 Pro 6.7 Pro 6.8 Pro 6.9 Pro Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 □ □ □ □ ■ Świadectwo charakterystyki energetycznej - wg metodyki 2015 (metoda zużyciowa) □ □ □ ■ ■ Wyznaczanie współczynni[...]

Audytor C.O. 6.0 Pro Import podkładów budowlanych z programu Autodesk Revit DOI:


  1. Projektowanie instalacji na rozwinięciu lub rzutach W 2015 r. została wprowadzona na rynek kolejna generacja programu Audytor C.O. (wersja 4.0) do projektowania instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia [1], [2]. Z jednej strony zostało w niej znacznie ułatwione projektowanie instalacji c.o. z wykorzystaniem rozwinięcia. Z drugiej strony wprowadzono nowe podejście do projektowania instalacji (rys. 1). Projektant rysuje instalację na rzutach kondygnacji (rys. 2), a trzeci wymiar generowany jest automatycznie przez program. Dzięki temu bardzo szybko i wygodnie tworzony jest pełny trójwymiarowy model instalacji. 2. Wizualizacja instalacji centralnego ogrzewania Następnie w 2016 r. program Audytor C.O. został wzbogacony o moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie Audytor OZC, począwszy od wersji 6.0. [3]. Dlatego nowa wersja programu Audytor C.O. została oznaczona 6.0. W związku z tym, użytkownicy programów mogą łatwo zapamiętać, że wizualizacje (budynku oraz[...]

Zalecenia dotyczące eksportu modeli budynków do plików gbXML w programie Autodesk® Revit® na potrzeby obliczeń cieplnych budynków DOI:10.15199/9.2019.9.4


  1. Wprowadzenie Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) zakłada dostęp do informacji o obiekcie budowlanym dla uczestników procesu inwestycyjnego oraz służb eksploatacyjnych. W ogólnym przypadku dostęp ten może być realizowany poprzez wspólne przechowywanie danych w chmurze lub poprzez wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami. I tak z modelu architektonicznego może być automatycznie utworzony model cieplny czy konstrukcyjny. Jednak bardzo atrakcyjnie brzmiące założenia teoretyczne napotykają w praktyce na różne trudności. Okazuje się, że na podstawie uznawanych za poprawne modeli architektonicznych często nie uzyskuje się prawidłowych modeli cieplnych czy konstrukcyjnych. Zdarza się np., że przestrzeń nad sufitem podwieszanym czy szyby wind traktowane są jako przestrzenie zewnętrzne, co w oczywisty sposób powoduje błędy w obliczeniach cieplnych. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/9 (2019) 341 Program Audytor OZC [4, 5, 7] umożliwia import modelu budynku z programu Autodesk® Revit® za pośrednictwem[...]

 Strona 1