Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW MACHNICKI"

System "wietrzenia" Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach) DOI:10.15199/9.2019.9.5


  1. Wstęp Od czasów starożytnych podejmowane były przedsięwzięcia usprawniające wymianę powietrza, jego chłodzenia i nawilżania. Zasadność takich prac zdefiniował Hipokrates około 400 r. p.n.e., kiedy powiązał samopoczucie człowieka z klimatem. Zauważył też, że częstotliwość chorób człowieka zależy od zmian pogody oraz temperatury i wilgotności powietrza. Pierwsze ślady obniżania temperatury wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych pochodzą z rejonów bliskowschodnich [1], [2]. Jednak dopiero wiek XVIII przyniósł znaczące odkrycia związane z procesami, które mogły być wykorzystywane do chłodzenia powietrza. Są to doświadczenia Franklina i Hadleya oraz Faradaya z amoniakiem z 1829 roku. Pierwsze sprężarkowe urządzenia chłodnicze do produkcji lodu zastosował w 1842 roku John Gorrie na Florydzie, a w 1870 roku Carl von Linde opracował zasadę działania i zbudował pierwszą sprężarkę chłodniczą. Rozwiązanie to przyczyniło się do dalszego rozwoju instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Pierwszą instalację klimatyzacyjną zabudowano w budynku Reichstagu w 1894 roku. W 1902 roku Willis Carrier skonstruował pierwsze urządzenia w pełni zautomatyzowane do klimatyzacji drukarni. Kolejnymi użytkownikami 350 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/9 (2019) takich systemów byli widzowie sal kinowych i teatralnych. Urządzenia klimatyzacyjne zbudowano również w obiekcie użytkowanym przez 31. prezydenta USA Herberta Hoovera. Dalszy rozwój klimatyzacji związany jest z wprowadzeniem freonów w latach 20- tych XX wieku. Te czynniki chłodnicze umożliwiły zbudowanie indywidualnych klimatyzatorów, między innymi w pojazdach samochodowych. Jednak cena tych urządzeń pozwoliła na ich stosowanie przez najbogatszych użytkowników. Nadto były one wysoce energochłonne tak, że w czasie II wojny światowej wprowadzano restrykcyjne ograniczenia ich stosowania. Dopiero od lat 50-tych ubiegłego stulecia w okresie niefrasobliwego zużycia energii nieodnawialne[...]

 Strona 1