Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz ĆWIKŁA"

Skuteczność zastosowania komputerowego wspomagania jakości w zakresie statystycznego sterowania procesami w spełnieniu wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej DOI:10.15199/46.2019.8.2


  Współcześnie coraz częściej można zauważyć powstawanie nowych przedsiębiorstw o bardzo dużym wolumenie charakteryzującym się wąskim asortymentem produktów, do produkcji których wykorzystują nowoczesne, wysokowydajne technologie. Przy dużej skali produkcji nie jest możliwe jednak całkowite wyeliminowanie produktów niezgodnych, uzyskiwanych w procesach produkcyjnych. Należy jednak dążyć do zmniejszenia ilości i prawdopodobieństwa ich występowania, a także umożliwić ich wykrycie we wczesnym etapie realizacji procesu produkcyjnego przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznego sterowania procesami w oparciu o analizę zebranych danych [8]. Statystyczne metody sterowania procesami swoje podstawy znajdują w zasadzie "zero defects" Crosby’ego, który twierdził, iż niezawodność oraz SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE branża motoryzacyjna, norma IATF 16949:2016, VDA, SPC, CAQ, karta kontrolna, stabilność i zdolność procesu Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu VDA 6.1 w zakresie statystycznego sterowania procesami (SPC), stosowanych wobec dostawców w branży motoryzacyjnej oraz sposobów ich spełnienia przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości (CAQ) bazującego na programie LEAN-QS. Wykazano skuteczność zastosowania zaprezentowanego narzędzia, pozwalającego na spełnienie wymagań branżowych przy niewielkiej ilości zasobów koniecznych do nadzoru oraz prawidłowego realizowania kluczowego procesu systemu zarządzania jakością, jakim jest SPC. Przedstawione w opracowaniu wyniki analizy przypadków stanowią wyniki przeprowadzonych badań w firmie będącej dostawcą w branży motoryzacyjnej, w której wdrożono jeden z modułów programu LEAN-QS w celu spełnienia wymagań certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą IATF 16949:2016. KEYWORDS ABSTRACT automotive industry, IATF 16949:2016 standard, VDA, SPC, CAQ, control ch[...]

 Strona 1