Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam KRĘPA"

Dystrybucja wyrobów stalowych w logistycznych centrach serwisowych DOI:10.15199/24.2019.6.2


  Wprowadzenie. Przemysł stalowy to jedna z branż szczególnie wrażliwych na zmiany koniunktury gospodarczej. Wynika to m.in. stąd, iż głównym odbiorcą stali są: przemysł motoryzacyjny, maszynowy, budowlany i inne sektory silnie reagujące na warunki ekonomiczne i wskaźniki gospodarcze kraju. Dodatkowym czynnikiem "ryzyka" jest globalizacja produkcji, której realizacja przez międzynarodowe korporacje i różne tempo przepływu dóbr rzeczowych i środków finansowych wymaga stosowania specjalnych metod zwiększających efektywność w obszarze pozaprodukcyjnym [1, 2]. Jedna z nich dotyczy nowoczesnych rozwiązań logistycznych, które mają służyć poprawie obsługi klienta, a także obniżaniu kosztów produkcji wyrobów głęboko przetworzonych i ich dystrybucji na dużą skalę. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do tego celu jest informatyka, a zwłaszcza internet, dzięki któremu silnie rozwinął się handel elektroniczny - B2B e-commerce (z ang. business to business). Polega on na wykorzystywaniu technologii telekomunikacyjnych do zawierania transakcji handlowych i przesyłania związanych z nimi informacji. W systemie B2B dąży się do powstania sytuacji, w której dwa lub więcej łańcuchów dostaw będzie się przecinać dla lepszej ich synchronizacji i przejrzystości. Wzrost efektywności procesów zamawiania i utrzymywania właściwego poziomu materiałów w celu redukcji zapasów po obu stronach (dostawcy i klienta) jest możliwy, ponieważ dostawca zna potrzeby klienta, a ten - możliwości dostawcy. By prowadzić transakcje w systemie B2B zarówno dostawca, jak i nabywca wdrażają wspólne, odpowiednie dla danej branży narzędzia elektronicznej wymiany danych (EDI) ułatwiające komunikację. Takim przykładem dowodzącym sprawność funkcjonowania systemu EDI jest np. system Covisint opracowany na potrzeby branży motoryzacyjnej. Automatyzacja procesów dystrybucji. Procesy zamawiania i zakupu towarów są obecnie zautomatyzowane poprzez zastosowanie szeregu odpowiednich [...]

 Strona 1