Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz KRASZULA"

Standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w medycznych laboratoriach diagnostycznych DOI:10.15199/46.2019.7.4


  Wprowadzenie Omówienie i komentarz do standardów jakości Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) obowiązujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych oparty na doświadczeniach własnych autorów, pracujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych, które - jako jednostki organizacyjne szpitala - poddały się (z wynikiem pozytywnym) akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. Problem jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych jest bardzo istotny, gdyż wysoka jakość i wiarygodność wyników badań zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Standardy akredytacyjne przeznaczone dla medycznych laboratoriów diagnostycznych są częścią standardów akredytacyjnych dla szpitali. Zostały one opracowane przez zespoły ekspertów działających przy Centrum Monitorowania Jakości. Zawarte są w rozdziale ósmym i stanowią one 8 standardów głównych i 4 uzupełniające [2]. Standardy akredytacyjne są opracowane na takim poziomie, aby ich spełnienie przyczyniło się do poprawy jakości nie tylko samego funkcjonowania laboratorium, jego efektywniejszego zarządzania, ale przede wszystkim całości usług diagnostycznych. Stwarza to szansę do spełnienia wymogów dla jednostek, które będą otwarte i gotowe do podjęcia takiego wysiłku. Standardy obejmują etapy procesu wykonania badania laboratoryjnego. Uwzględniają one przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej [7] oraz standardy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne [4]. Standardy stanowią podstawę do oceny działalności szpitala przez wizytatorów w zakresie SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE akredytacja, CMJ, medyczne laboratorium diagnostyczne Celem pracy jest omówienie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie obowiązujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych. W pracy omówiono zasady sprawdzania standardów podczas wizyty akredytacyjn[...]

 Strona 1