Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Blok"

Radar detection of tactical ballistic missiles: problems and methods

Czytaj za darmo! »

A problem of radar tracking of ballistic missiles came out after the IIWorldWar, when radars and ballistic missiles were used for the first time. A renewed attention to this problem in the last years is a direct result of the Gulf War (1991), where limited effectiveness of theatre missile defence (TMD) systems against tactical ballistic missiles (TBM) was observed. Since the late 1990s modern air-defence radars (ADR) have been required to perform early-warning functions that may contribute to an integrated TMD. This function includes: detection of a TBM during boost phase, TBM track maintenance and validation, and identification of trajectory parameters (for instance launch point and impact point coordinates). Moreover, the TBM-capable ADR are able to support dedicated TMD fire[...]

ROZWÓJ TECHNIKI CYFROWEJ I OPROGRAMOWANIA W RADARACH PASMA C DOI:10.15199/13.2019.10.3


  Postęp techniczny w dziedzinie radiolokacji pozwala obecnie na tworzenie zwartych konstrukcji antenowych o setkach lub tysiącach promienników aktywnych, pozwalając również na w pełni cyfrowe sterowanie wiązką radarową w obu płaszczyznach, precyzyjne kształtowanie tej wiązki, poprawę rozdzielczości i zwiększenie niezawodności całej anteny. Wojskowe wymagania taktyczno-techniczne prowadzą natomiast do wzrostu zapotrzebowanie na radary wielozadaniowe, tj. łączące w jednej konstrukcji funkcje stacji radiolokacyjnych obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, rozpoznania artyleryjskiego, radarów brzegowych, morskich itp. Zrealizowanie takich urządzeń stało się możliwe dzięki przesunięciu obróbki sygnałów, decydującej o funkcji radaru, z części analogowej w płaszczyznę oprogramowania. Przedstawione podejście powoduje z kolei rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową w podsystemach komputerowej obróbki sygnałów i śledzenia. W związku z tym ogólną tendencją w dziedzinie radiolokacji stało się zwiększanie złożoności systemów cyfrowych w radarach - zarówno w niskopoziomowych sterownikach anteny, elementach wstępnej obróbki sygnałów, jak i w komponentach komputerowych przetwarzających sygnały i dane oraz prowadzących komunikację z sieciami wojskowych systemów dowodzenia. Na rynku wojskowym i cywilnym rozwój techniki cyfrowej oraz systemów komputerowych (w tym również podwójnego zastosowania) postępuje niezwykle szybko. Pojawiają się kolejne, coraz bardziej wydajne i energooszczędne jednostki obliczeniowe. Ich rozwój został szczególnie ukierunkowany na zwiększenie liczby rdzeni obliczeniowych, co w naturalny sposób prowadziło do zrównoleglenia obliczeń, wprowadzenia wielowątkowości oraz zastosowania zestawów instrukcji wektorowych. Pociągnęło to za sobą również znaczące zmiany w dziedzinie oprogramowania, pojawiły się bowiem nowe możliwości implementacji bardzo złożonych obliczeniowo algorytmów, które do tej pory nie mogły być zas[...]

 Strona 1