Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Dopierała"

Bezpieczeństwo cybernetyczne transmisji danych pomiędzy systemami nadrzędnymi a telemetrycznymi sterownikami obiektowymi na potrzeby energetyki w świetle wymagań normy IEC 62351 DOI:10.15199/74.2019.6.1


  W związku z wejściem w życie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 25 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1560) [13], której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, szczególnie istotne jest przełożenie zapisów tej ustawy na działania praktyczne, dotyczące wspomnianego bezpieczeństwa systemów i urządzeń stosowanych w energetyce. W nawiązaniu do wymagań tej ustawy wszystkie ściśle rzecz biorąc interfejsy systemów informatycznych energetyki powinny być zabezpieczane przed potencjalnie możliwymi atakami cybernetycznymi. Szczególnym przypadkiem są interfejsy sterowników mających zastosowanie w zakresie pomiarów i sterowania w obszarze szeroko rozumianej automatyzacji sieci elektroenergetycznych różnych napięć (pomiary prądów zwarciowych, pomiary napięcia w głębi sieci, sterowanie rozłącznikami na słupach sieci napowietrznych i w rozdzielnicach sieciowych, obsługa stacji meteorologicznych instalowanych na słupach sieci obejmowanych systemami dynamicznej obciążalności linii). Mowa tu o interfejsach służących do transmisji danych pomiędzy sterownikami a systemami nadrzędnymi, takimi jak np. system dyspozytorski SCADA oraz o interfejsach służących do zdalnej diagnostyki i konfiguracji sterowników. W pierwszym wypadku komunikacja odbywa się z reguły przy wykorzystaniu sieciowej wersji protokołu DNP3 [2, 8] lub protokołu IEC 60870-5-104 [4]. W drugim wypadku powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest zastosowanie komunikacji sieciowej z wykorzystaniem WWW/WebGUI i protokołu HTTP. Jest pożądane, by bezpieczeństwo cybernetyczne na wymienionych interfejsach było zapewniane przy zastosowaniu standardowych rozwiązań. W roku 2007 Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna IEC (International Electrotechnical Commission) rozpoczęła proces edycji wieloczęściowej normy IEC 62351 "Power systems management and associated information excha[...]

 Strona 1