Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ RADKO"

Ocena jakości wysokogatunkowego koksu wielkopiecowego w skali zintegrowanego testu reakcyjności i wytrzymałości NSC

Czytaj za darmo! »

Na tle polskich badań nad właściwościami mechanicznymi koksu w warunkach testu bębnowego (temperatura i atmosfera otoczenia) dla 50 kg próbki o dolnym uziarnieniu 25-40 mm do 60 mm, przeanalizowano metodę Nippon Steel Corporation (NSC), którą powszechnie zaakceptował światowy sektor koksownictwa i hutnictwa. W metodzie NSC oznacza się reakcyjność wobec CO2 w temp. 1100°C oraz bębnową wytrzymałość poreakcyjną. W metodzie tej badaniom poddaje się próbkę koksu o masie 200 g i uziarnieniu ok. 20 mm, otrzymaną z przemysłowej lub doświadczalnej (np. retorta Karbotest) partii koksu. Wykazano, że w teście NSC obiektywną miarą jakości koksu jest jeden wskaźnik (CQ) obliczany ze wzoru (7). Wykazano również, że wskaźnik ten jest bardzo użyteczny dla oceny dowolnych oddziaływań czynni[...]

 Strona 1