Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDMUNDAS KIBIRKŠTIS "

Inżynierska metoda obliczania krytycznej siły ściskającej pudła z tektury litej DOI:10.15199/54.2016.6.1


  W artykule przedstawiono badania stateczności opakowań z tektury litej pod wpływem kompresji. Został zaproponowany empiryczny matematyczny model opisujący obliczenia krytycznej siły ściskającej pudła z tektury litej. Utworzony model matematyczny uwzględnia wpływ wysokości pudelka, która oddziaływuje również na krytyczną siłę kompresji. Proponowany model matematyczny pozwala na optymalizację właściwości wytrzymałości opakowań tekturowych. Podano porównanie uzyskanych obliczeń siły krytycznej z wynikami eksperymentalnymi. Wykazano dostateczną zbieżność obu wyników teoretycznych i eksperymentalnych. Proponowany inżynierny matematyczny model obliczeniowy może być stosowany do projektowania prostopadłościennego pudła z tektury litej. Słowa kluczowe: tektura, opakowanie, ściskanie, siła krytyczna, nowy wzór empiryczny This paper presents a testing of paperboard packages stability under compression. Empirical mathematical model has been proposed describing the calculations of critical compression force of rectangular - parallelpiped paperboard packages. The created mathematical model evaluates the effect of package height that also affects the critical compression force. This model allows to optimize the strength characteristics of paperboard packages. A comparison of obtained calculations of critical force with the experimentally determined one is given. It has shown a sufficient coincidence of both theoretical and experimental results. Proposed mathematical engineering calculation model can be applied for the design of rectangular - parallelepiped paperboard packages. Keywords: paperboard, package, compression, critical force, new empirical formula In terms of consumed quantity, paper and paperboard have been for a long time the main packing materials for different products and goods. The market volume of this packaging makes up about 48.8% of the whole packaging used in the European Union (from 41.7% in France to 59.6% in Swede[...]

 Strona 1