Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ SROKA"

Sieci aliansów - domena sektorów zaawansowanej techniki?

Czytaj za darmo! »

Opracowanie przedstawia problematykę sieci aliansów, określanych czasem jako konstelacje, alianse wielostronne czy też grupy aliansów. Wychodząc od klasycznych aliansów dwóch firm, które stanowią pierwszy krok w zakresie współpracy przedsiębiorstw, opracowanie koncentruje się na tzw. połączeniach sieciowych, funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. W artykule zaprezentowano dotychczasowy[...]

Sieci aliansów w hutnictwie w Polsce - badania pilotażowe

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań pilotażowych w zakresie funkcjonowania sieci aliansów w branży stalowej w Polsce. Analizie poddano trzy główne bloki tematyczne: tworzenie sieci, zarządzanie siecią oraz rozwój i jej funkcjonowanie. Badaniami objęto grupę 50 firm funkcjonujących w branży stalowej, przy czym analizie poddano nie tylko same huty ale także firmy okołohutnicze funkcjonujące w ramach[...]

 Strona 1