Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SławoMir ParZYCh"

Skłonność do pęknięć zimnych stali bainitycznej stosowanej w podwyższonych temperaturach


  W artykule przedstawiono wyniki badań skłonności do pękania zimnego stali bainitycznej T24. Wyznaczono naprężenia krytyczne dla strefy wpływu ciepła stali T24 (7CrMoVTiB10-10), które powoduje powstanie pęknięć zimnych. Wartość naprężenia wywołują- cego pękanie zimne wynosi 485 MPa i jest niższa od granicy plastyczności materiału spoiny. The paper presents the results of the cold crack sensitivity of the bainitic steel T24. The critical stresses for cold cracks in 7CrMo- VTiB10-10 steel within the heat affected zone were estimated. The value of the critical stresses is 485MPa i.e. lower than the yield stress for the metal in welded joint. Słowa kluczowe: pęknięcia zimne, próba implantacyjna, naprężenia krytyczne, stal T24 (7CrMoVTiB10-10) Keywords: cold cracks, implant test, critical stresses, T24 ( 7CrMoVTiB10-10) steel.1. Wstęp. Stal bainityczna 7CrMoVTiB10-10 (T24) jest stalą niskostopową zawierającą około 2 % chromu. Jest to stal nowej generacji, na bazie stali 10CrMo9-10, w której obniżono zawartość węgla i wprowadzono dodatki wanadu, tytanu i boru. Stal ta po normalizowaniu i odpuszczaniu ma strukturę składającą się z odpuszczonego bainitu i martenzytu oraz wydzieleń węglika M23C6 oraz węglikoazotków wanadu i tytanu typu MX. Zmniejszenie zawartości węgla obniżyło twardość spoiny i SWC do poziomu około 350HV10. Mniejsza zwartość węgla ułatwiła proces spawania. Główną zaletą tej stali było to, że zgodnie z zaleceniami wytwórcy mogła być spawana bez podgrzewania przed spawaniem i przy grubościach do 10 mm obróbka cieplna po spawaniu nie była wymagana [1]. Stal bainityczna 7CrMoVTiB10-10 w porównaniu do stali 10CrMo9-10 posiada wyższe właściwości wytrzymałościowe, większą wytrzymałość na pełzanie, bliską wytrzymałości na pełzanie stali P91 (rys. 1), a zatem stanowi dob[...]

 Strona 1