Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA LEWIŃSKA"

Badania nad otrzymaniem sorbentu węglowego dla medycyny

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wybranych fizykochemicznych właściwości sorbentu węglowego (Polsorbu) otrzymanego (dla medycyny) w wyniku karbonizacji i aktywacji sulfonowej pochodnej kopolimeru styrenu z diwinylobenzenem. Porównano je z właściwościami sorbentów zagranicznych stosowanych w praktyce klinicznej. Wyznaczono: wielkość powierzchni właściwej, kinetykę sorpcji salicylanu sodu, fenobarb[...]

 Strona 1