Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANETA SZYMCZAK"

Zagrożenie poważnymi awariami w Polsce w latach 2007-2008

Czytaj za darmo! »

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Poś) z 27 kwietnia 2001 r. wprowadziła m.in. definicję poważnej awarii rozumianą jako zdarzenie, a w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji (odpowiadających definicji podanej w art. 3 pkt 37 ustawy Poś lub innym przepisom dotyczącym substancji niebezpiecznych), prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Poważna awaria, która ma miejsce na terenie zakładu, jest zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy Poś poważną awarią przemysłową 1). Ustawa Poś i ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska2) wdrożyły przepisy dyrektywy [...]

 Strona 1