Wyniki 1-10 spośród 32 dla zapytania: authorDesc:"WOLSKI A."

Wpływ na warunki zwarciowe przyłączenia parku wiatrowego o mocy 30 MW do sieci elektroenergetycznej 110 kV

Czytaj za darmo! »

Na zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego bełchatów, o wysokości ok. 200 m, wieją bardzo silne wiatry, które mogą w sposób ciągły napędzać elektrownię wiatrową, złożoną z kilkunastu wiatraków o łącznej mocy ok. 30 mw. jest to duża moc, pokrywająca całkowite zapotrzebowanie mocy dla bełchatowa i okolic. Zasilające to miasto i przyległe tereny trzy stacje 110/15 kV są obciążone mocą o[...]

Eugeniusz Janc 1929 - 2009

Czytaj za darmo! »

Eugeniusz Janc urodził się 8 grudnia 1929 r. w Warszawie. Studia rozpoczął w 1947 r. na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej. Od 1949 r. byliśmy w jednej grupie ćwiczeniowej. Razem zdawaliśmy egzamin inżynierski i razem otrzymaliśmy dyplomy magistra, a później w Hydroprojekcie współpracowaliśmy przy wielu projektach i na kontraktach zagranicznych. W latach 1951-1953, jeszcze w czasie studiów, był asystentem w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii Politechniki Warszawskiej. Jednakże atmosfera, jaka panowała w tym czasie na Politechnice, a w szczególności w Katedrze, nie sprzyjała kontynuacji pracy druha, harcerza Szarych Szeregów Eugeniusza Janca. Dlatego, aby uzyskać środki utrzymania, od 1953 r. przez dwa lata pracował w warszawskim Miastoprojekcie, uczestnicząc w p[...]

Kompensacje przyrodnicze podczas budowy dróg i autostrad w Polsce

Czytaj za darmo! »

Celem polityki transportowej zrównoważonego rozwoju gospodarczego powinno być tworzenie warunków do sprawnego, bezpiecznego, efektywnego ekonomicznie, gospodarczo i przestrzennie zasadnego przemieszczania osób i ładunków przy możliwie ograniczonym wpływie na środowisko naturalne. Właściwe utrzymana sieć drogowa jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 zakłada m.in. realizację prac na wybranych odcinkach autostrad: A1, A2 i A4 oraz AOW A8, modernizację oraz rozbudowę sieci dróg ekspresowych S-3, S-5, S-7, S-8, S-17, S-19, S -69, a także budowę kilkudziesięciu obwodnic miast i inne przedsięwzięcia poprawiające stan dróg w Polsce. Polskę cechuje jeden z najwyższych w Europie wskaźników różnorodności biologicznej. Najcenniejsze przyrodniczo obszary Natura 2000 występują w całym kraju. Specyfi ka liniowych inwestycji drogowych (np. konieczność zachowania odpowiednich [...]

PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PERSPEKTYWĄ


  Blisko 20 lat pracujemy na sukces betonu komórkowego w Polsce.60 lat temu, kiedy rozpoczęto produkcję autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Polsce, jako środek porotwórczy stosowano proszek aluminiumz importu, w tymz austriackiej firmy Benda-Lutz Werke GmbH. Uruchomiono również produkcję polskiego proszku aluminium w Zakładach Metalurgicznych w Trzebini. Jakość tego proszku nie była jednak zadowalająca, szczególnie w aspekcie jego przydatności do produkcji lekkich odmian betonu komórkowego. Wwyniku intensywnego rozwoju produkcjiABKdowielkości 5,5mlnm3 rocznie oraz kłopotówdewizowych,wystąpiły trudności z zapewnieniemwytwórniom wymaganej ilości środków porotwórczych. W związku z tym w latach 1982 - 1985, z inicjatywy COBRPB CEBET, naukowcy z Instytutu Przemysłu Organicznego wWarsza[...]

Systemy sprężania konstrukcji wiaduktu WD-1

Czytaj za darmo! »

Obiekt WD-1 został zrealizowany w ramach inwestycji tzw. Trasy Słowackiego, która stanowi jedno z największych przedsięwzięć drogowych w historii Gdańska o szacunkowym koszcie 1,29 mld zł. Obiekt WD-1 jest czteroprzęsłowy, ma konstrukcję skrzynkową, betonową sprężoną, z przęsłem głównym podwieszonym do stalowego łuku. Szerokość obiektu jest zmienna i wynosi od 22,56 m do 30,56 m, a łączna długość to 261 m (więcej na str. 36 [...]

 Strona 1  Następna strona »