Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ LISAK"

Wykorzystanie elektrochemicznej izolacji faz dla potrzeb rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej

Czytaj za darmo! »

Głównym celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy było poszukiwanie szybkiej metody izolowania węglików wydzielonych w trakcie eksploatacji stali 15HM w elementach urządzeń stosowanych w energetyce. Pozwala to bowiem ocenić stopień zużycia materiału i określić jego przydatność do dalszej pracy. Ze względu na zbyt mały udział objętościowy faz węglikowych nie mogą być one identyfik[...]

 Strona 1