Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz DRABCZYK"

Analiza napięć i prądów pobieranych przez zespół pomp wodociągowych DOI:10.15199/48.2019.02.09

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie na szeroką skalę przemienników częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych spowodowało przełom w technice pompowej. Umożliwiło ono poprawę energochłonności zespołów pompowych, co jest korzystne ze względów ekologicznych, ale także pozwoliło obniżyć koszty ich eksploatacji. W przypadku stosowanej wcześniej regulacji ciśnienia przez dławienie energia przekazana przez pompę do cieczy była tracona bezpowrotnie na zaworze dławiącym. Natomiast w przypadku regulacji przez zmianę prędkość obrotowej, pompa przekazuje do cieczy ilość energii adekwatną do aktualnych potrzeb. W konsekwencji regulacja przez zmianę prędkości obrotowej jest zawsze korzystniejsza energetycznie niż regulacja przez dławienie [1] Przez długi okres czasu przeszkodą w upowszechnieniu regulacji ciśnienia wody w sieci wodociągowej przez prędkość obrotową był koszt przemienników częstotliwości. W miarę wzrostu wielkości produkcji koszt ten stopniowo ulegał zmniejszeniu i obecnie urządzenia te weszły do powszechnego użycia, stając się niemal standardowym składnikiem zespołu pompowego. Stosowanie przemienników częstotliwości powoduje wprowadzenie silnych nieliniowości do obwodu elektrycznego, czego konsekwencją jest odkształcenie pobieranego przez odbiornik (zespół pompowy) prądu [2-4] oraz negatywne oddziaływanie na źródło zasilania. Analizy odkształcenia napięcia i prądu wywołane nieliniowością odbiornika energii są szeroko dyskutowane w literaturze [2, 4-11] i najczęściej bazują na metodach czasowych oraz częstotliwościowych. Obszerne badania przebiegu napięcia wyjściowego przemiennika częstotliwości, którego funkcjonowanie jest przyczyną nieliniowości tegoż elementu przedstawiono w pracach [3, 12-15]. Możliwy zakres regulacji prędkości obrotowej zespołu pompowego Zastosowanie w zespole pompowym napędu z regulowaną prędkością obrotową może powodować pewne problemy w eksploatacji. Aktualnie produkowane silniki indukcyjne[...]

 Strona 1