Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANETA ŁUKASZEK‐SOŁEK"

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WSADU W PROCESIE KUCIA DOKŁADNEGO ODKUWKI USTALACZA

Czytaj za darmo! »

Analizę procesu kucia dokładnego wykonano na przykładzie odkuwki osiowosymetrycznej typu tulei z kołnierzem z przeznaczeniem dla przemysłu motoryzacyjnego, wykonywanej z dwufazowego stopu tytanu Ti‐6Al‐4V. Istotnymi parametrami decydującymi o końcowych własnościach wyrobu wytwarzanego z dwufazowych stopów tytanu jest rozkład odkształceń i temperatury w odkuwce. Ocenę tych parametrów dokonano w oparciu o obliczenia numeryczne. Założono stałą temperaturę wsadu i narzędzi, tarcie powierzchniowe oraz prędkość odkształcenia. Zmiennym parametrem był kształt i smukłość wsadu. Ocenę procesu kucia oparto o siatki odkształcenia oraz mapy rozkładu intensywności odkształcenia i naprężeń średnich. Dokonano ustalenia najkorzystniejszego kształtu wsadu pod kątem zwiększenia równomiernoś[...]

 Strona 1