Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW KAŹMIERSKI"

Handel dzikimi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem

Czytaj za darmo! »

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) została podpisana 3 marca 1973 roku przez przedstawicieli państw biorących udział w konferencji w Waszyngtonie. Sygnatariuszami umowy było 21 państw. Konwencja weszła w życie 1 lipca 1975 roku. Polska ratyfikowała umowę 3 listopada 1989 roku. Państwa-strony konwencji CITES zobowią[...]

 Strona 1