Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Filip"

Ezetymib, lek obniżający poziom cholesterolu. Opracowanie technologii wytwarzania produktu o wysokiej czystości stereochemicznej


  Usprawniono i zoptymalizowano opartą na patencie europejskim EP 1137634 B1 metodę syntezy ezetymibu. Wyizolowano i/lub zsyntetyzowano chemiczne i stereochemiczne zanieczyszczenia półproduktów oraz związku końcowego i scharakteryzowano je metodami fizykochemicznymi. Opracowano metodę oczyszczania związku (S,R,S,S)-15, dostępnego handlowo, zaawansowanego w syntezie półproduktu, który zazwyczaj zawiera niewłaściwy diastereoizomer prowadzący do otrzymania zanieczyszczonego ezetymibu. Opracowano wydajny i powtarzalny proces technologiczny wytwarzania farmaceutycznie czystego ezetymibu, spełniający wymagania dobrej praktyki wytwarzania (GMP) i Prawa Farmaceutycznego. Known synthesis of (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3- (4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)- 2-azetidinon (azetimibe) was improved and optimized to decrease the formation of other diastereoisomers and increase the stereochem. purity of the final product up to above 99%. Podwyższone stężenie cholesterolu i lipidów w surowicy krwi jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia stanowiących jedną z głównych przyczyn zgonów dorosłych pacjentów. Zbyt wyso- Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Krzysztof Bańkowski*, Katarzyna Sidoryk, Katarzyna Filip, Urszula Chmielowiec Ezetymib, lek obniżający poziom cholesterolu. Opracowanie technologii wytwarzania produktu o wysokiej czystości stereochemicznej Ezetimibe, the drug for lowering the cholesterol level. The development of process for the preparation of a product with high stereochemical purity Dr Katarzyna SIDORYK w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2001 r. pracuje w Instytucie Farmaceutycznym, w Zakładzie Chemii. Specjalność - synteza organiczna, chemia peptydów. Instytut Farmaceutyczny, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel.: (0-[...]

Saponins of horse chestnuts. Traditional herbal medicine as a renewable chemical raw material Saponiny kasztanowca. Tradycyjny lek roślinny w roli odnawialnego surowca chemicznego DOI:10.15199/62.2015.3.15


  A process for sepn. of protoescigenin (I) monohydrate from horse chestnuts (Aesculus hippocastanum L.) β-escin by alk. or acidic hydrolyze extn. with ternary MeOCMe3/ H2O/MeOH mixt., then pptn. with H2O and following purifn. by recrystn. from binary iso-PrOH/cyclohexane mixt. was developed and implemented under pilot plant conditions. The I yields were 197-209 g/2.00 kg under lab. and 210-218 g/3.00 kg under pilot-plant conditions. The final product contained 1.0-2.5% of barringtogenol (II) impurity. Escyna jest wieloskładnikową mieszaniną saponin wydzielanych z kasztanów (Aesculus hippocastanum L.) i substancją aktywną preparatów farmaceutycznych wskazanych jako tradycyjne remedium w żylnych patologiach naczyń krwionośnych. Zaproponowano inne zastosowanie tego materiału fitofarmaceutycznego, zmierzające do nowego, odnawialnego surowca chemicznego, jakim jest triterpenowa genina o wysokiej czystości chemicznej. Opisano proces wytwarzania i oczyszczania protoescygeniny (2), pentacyklicznego triterpenu, który zawiera aż sześć grup hydroksylowych zdolnych do dalszej funkcjonalizacji (tworzenia nowych wiązań kowalencyjnych). Materiał ten można traktować jako nowy, wielofunkcyjny surowiec chemiczny. Escyna (1) jest substancją aktywną popularnych preparatów farmaceutycznych (Escin®, Reparil®, Venitan®) o działaniu naczyniowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym1). Lek stosowany jest w leczeniu zaburzeń naczyń obwodowych, zakrzepicy, kruchości naczyń kapilarnych, żylaków, a także w kosmetyce. Nie jest znany dokładny farmakologiczny mechanizm działania escyny ani parametry farmakokinetyczne poszczególnych jej składników. Pomimo to preparaty zawierające escynę podlegają rejestracji, która wynika z uznania tradycji etnofarmakologicznej, a nie z ustaleń badań farmakologicznych i medycyny opartej na faktach. W związku z tym celowe stało się podjęcie badań zmierzających do przybliżenia mechanizmu działania i okreś[...]

Synthesis of racemic rosmarinic acid Synteza racemicznego kwasu rozmarynowego DOI:10.15199/62.2016.7.10


  Racemic rosmarinic acid was prepd. by conversion of 3,4-(OH)2C6H3CHO by (i) protection of the OH groups with allyl substituents and reaction with malonic acid to caffeic acid, (ii) parallel condensation with Ac2O, NaOAc and AcNHCH2COOH and subsequent hydrogenation on Pd/C catalyst to racemic 3,4-dihydroxyphenyllactic acid protected then with allyl groups and (iii) coupling of the caffeic and lactic acids in presence of Me2N(CH2)3N=C=NEt∙HCl as coupling agent and finally (iv) catalytic deprotection of OH groups in the presence of Ph3P and Pd(OAc)2 to the final product. The purity of rosmarinic acid was 96% and its yield 66%. Kwas rozmarynowy należy do grupy kwasów fenolowych i po raz pierwszy został wyodrębniony z liści rozmarynu lekarskiego. Korzystając z danych literaturowych, opracowano nową metodę syntezy racemicznego kwasu rozmarynowego ((rac)rozmarynowego). Dobierając odpowiednie grupy ochronne, wyselekcjonowaną metodę sprzęgania i łagodne warunki usuwania grup ochronnych, otrzymano kwas (rac)rozmarynowy o czystości chemicznej powyżej 96%. W przyszłości syntetyczny kwas (rac)rozmarynowy może, ze względu na swoje liczne właściwości biologiczne, stanowić istotny składnik kosmetyków lub suplementów diety. Naturalny kwas rozmarynowy (rys. 1, KR-2), stanowiący fenolowy związek bioaktywny występujący w wielu gatunkach roślin, wykazuje działanie lecznicze i odżywcze. Syntetyczny kwas rozmarynowy może znaleźć zastosowanie jako składnik preparatówkosmetycznych i suplementów diety. Związek ten po raz pierwszy wyodrębniono z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), a współczesne badania wykazują obecność wolnego kwasu w ponad 100 gatunkach roślin, głównie podrodziny Nepetoideae (rodzina Lamiaceae). Największą zawartość tego fenolokwasu wykryto w gatunkach Mentha piperita, Mentha officinalis, Origanum vulgare, Salvia officinalis, Prunella vulgaris i Thymus vulgaris1, 2). Kwas rozmarynowy wykazuje wiele dział[...]

 Strona 1