Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ROSZAK"

Wpływ zastosowania głębokości średniej zamiast promienia hydraulicznego na wyniki obliczeń strumienia rumowiska w dolnej Odrze


  W artykule przedstawiono metodę Ackersa-White′a obliczania natężenia strumienia rumowiska w rozwidleniu rzecznym oraz zastosowanie zamiany promienia hydraulicznego głębokością średnią do obliczeń rumowiska wg tej metody. Wyniki obliczeń dla węzła Widuchowa na Odrze przedstawiono w formie wykresów. Ujściowy odcinek Odry jest złożony z licznych węzłów hydraulicznych: rozwidleniowych i połączeniowych, z największym w Widuchowej. W tym miejscu Odra rozdziela się na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią. Następuje tu proces rozdziału wód i rumowiska; ma on złożony przebieg, gdyż oprócz bilansowania przepływu wody i strumienia rumowiska w przekrojach położonych w pobliżu samego rozwidlenia [5, 11], sortuje się rumowisko, może się zmieniać szorstkość koryta [6], oraz spadki zwierciadła wody [12]. W węzłach takich potrzebna jest ocena intensywności transportu rumowiska z podziałem na poszczególne koryta. Na ujściowym odcinku Odry prowadzę badania dotyczące ruchu wody i rumowiska w węzłach. Z uwagi na złożone warunki hydrauliczne w węzłach obliczenia realizowane są według złożonych schematów obliczeniowych, przez co ich realizacja staje się uciążliwa. W miarę rozbudowy programu obliczenia trwały bardzo długo, często program "zawieszał się". Jedną z prób uproszczenia obliczeń jest zastąpienie promienia hydraulicznego głębokością średnią. Część specjalistów uważa, że uproszczenie to można stosować dla koryt o szerokości większej od 10 głębokości [4], inni, że przy szerokości większej od 30 głębokości [3]. Przekroje Odry, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej w rejonie Widuchowej są zaliczane do przekrojów o dużej szerokości w porównaniu do głębokości (B>>30 h), czyli spełniony jest ten warunek. ■ Obliczanie natężenia strumienia rumowiska Do analizy wpływu zamiany promienia hydraulicznego głębokością średnią na dokładność obliczania natężenia strumienia rumowiska wybrano metodę Ackersa-White′a [1]. Uwzględnia ona istotne pa[...]

 Strona 1