Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK GOWOREK"

Badania struktury porów żelu krzemionkowego metodą termicznej desorpcji cieczy

Czytaj za darmo! »

Strukturę porów żelu krzemionkowego Si-60 charakteryzowano metodą termograwimetryczną. Desorpcję termiczną benzenu, acetonu i wody z powierzchni żelu krzemionkowego badano z użyciem derywatografu w warunkach quasi-statycznych. Na podstawie krzywych desorpcji wyznaczono krzywe różniczkowe rozkładu objętości rdzeni porów względem ich promieni oraz obliczono całkowitą objętość porów. Przeprowa[...]

Adsorpcja z roztworów metanol + benzen, aceton + benzen i metanol + aceton na chemicznie modyfikowanym węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Badano możliwości wykorzystania adsorpcji z ciekłych dwuskładnikowych roztworów o nieograniczonej mieszalności składników do charakteryzowania chemicznej budowy powierzchni węgli aktywnych. Jako adsorbaty stosowano metanol, aceton i benzen, a jako adsorbenty - preparaty węgla aktywnego Norii R4-ex o zmienianej zawartości tlenu związanego z ich powierzchnią (utlenianie stężonym kwasem azotowy[...]

 Strona 1