Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Czesław Sajdak"

Mieszanie elektromagnetyczne ciekłego rdzenia wlewka w procesie ciągłego odlewania stali

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty kompleksowej analizy procesu mieszania elektromagnetycznego, obejmującej rozwiązanie trzech zagadnień: elektromagnetycznego, termokinetycznego i hydrodynamicznego. Przyjęto, że analizowane pola fizyczne nie są sprzężone. Wyznaczono m.in. gęstości sił elektromagnetycznych działających na ciekły rdzeń wlewka, grubość warstwy zakrzepniętej oraz rozkłady prędkości [...]

 Strona 1