Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Barej"

Effectiveness of humic-aluminosilicate preparation in limitation of mercury accumulation in laying hens Efektywność preparatu huminowo-glinokrzemianowego w ograniczaniu kumulacji rtęci u drobiu nieśnego DOI:10.15199/62.2015.11.29


  Std. feed mixt. and its 2 Hg-contg. modifications optionally with the test formulation were used sep. to feed 3 group of hens kept in cages. The concn. of Hg introduced into the feed as MeHgCl was 5 mg/kg of the mixt. The formulation was added in amt. of 3%. After 8 weeks of the test, concn. of Hg and Se in eggs, liver, kidneys and muscles in each group of hens were detd. by at. absorption spectrometry. Consuming the poisoned food by hens resulted in an increase in the Hg concn. in eggs, muscle, liver and kidneys by 1010, 650, 222 and 60 times, resp., in relation to the control group of hens. In both group of hens (poisoned and detoxified), a decrease in the concn. of Hg in eggs, muscle, liver and kidney by 2, 10, 33 and 35%, resp. (relative to group of hens poisoned) was obsd. At the same time, an increase in Se content was 30-100% in relation to the control group. Addnl., a 6 month test with the examd. formulation as 10% additive to the ground grain used as food for breeding hens in farms was carried out. The Hg content in eggs before and after the test showed a redn. by 22.5%. The Se content increased by approx. 59%. Przedstawiono efektywność działania preparatu mineralno-organicznego (Pp-d), sporządzonego na bazie surowców huminowych i glinokrzemianowych (z dodatkiem drożdży selenowych) w ograniczaniu bioakumulacji rtęci całkowitej u drobiu nieśnego. Zastosowano go w dawkach 3% do standardowej mieszanki paszowej, do której wprowadzono wcześniej rtęć w postaci CH3HgCl w ilości 5 mg Hg/kg mieszanki. Nioski utrzymywano w klatkach bateryjnych (etap I - badania eksperymentalne). W etapie II (badania terenowe) dodano Pp-d w ilościach ok. 10% do paszy kur w chowie przyzagrodowym. Po 8 tygodniach nastąpił spadek biologicznej akumulacji Hg (jaja, wątroba, nerki, mięśnie) w granicach 2,0-34,6% (etap I). W II etapie stwierdzono zmniejszenie stężenia Hg w treści jaj kur średnio o 22,5%, przy korzystnym wzroście zawartości sele[...]

Content of copper and zinc in the tuber potato raw materials and products of various origin Zawartość miedzi i cynku w surowcu i produktach ziemniaczanych różnego pochodzenia DOI:10.15199/62.2016.4.27


  Samples of potatoes from 6 various regions from Poland and 6 Mediterranean regions were studied for Cu and Zn content as received and after peeling and cooking. Some com. domestic products of their processing (pommes frites, chips with onion or paprika, potato flour) were also studied. The domestic raw potatoes showed higher Cu and Zn contents than the foreign ones. The peeling and cooking potatoes resulted in substantial decrease of the contents. The Zn/Cu ratio was 2.30-2.54 in the raw potatoes but only 1.31 in the potato flour. Wykonano analizy zawartości miedzi i cynku w surowcu ziemniaczanym: nieobieranych, obieranych i gotowanych ziemniakach pochodzenia krajowego (z terenów przemysłowych, podmiejskich i rolniczych) oraz pochodzących z rejonu Morza Śródziemnego. Zawartość Cu i Zn była większa w surowcu krajowym niż zagranicznym. Proces obierania wpływał na obniżenie zawartości tych pierwiastków o 11-13%, a proces gotowania o 18-20%. Zróżnicowane było stężenie Cu i Zn w przetworach (skrobia ziemniaczana, frytki, chipsy, prażynki). Miedź i cynk należą do najważniejszych pierwiastków z grupy mikroelementów, niezbędnych do rozwoju organizmów żywych, chociaż ich nadmiar może być szkodliwy, a nawet toksyczny1-3). Znaczenie biologiczne tych pierwiastków, podobnie jak pozostałych mikroelementów4- 6), jest inne w przypadku roślin, zwierząt i człowieka, a zależy to od wielu czynników, np. formy chemicznej, bioprzyswajalności i oddziaływań synergistycznych1, 7). Skład chemiczny bulw ziemniaczanych jest dość dobrze poznany, gdyż roślina ta ma wszechstronne zastosowanie, może być wykorzystana w żywieniu zwierząt, zwłaszcza w chowie ekstensywnym i ekologicznym, jest konsumowana po obróbce termicznej i stanowi ważny składnik codziennej diety Polaków. Bulwy ziemniaków są doskonałym surowcem przemysłowym. Przetwarza się go na skrobię ziemniaczaną, która ma zastosowanie jako komponent ok. 100 grup produktów, głównie spożywczych, ale też [...]

 Strona 1