Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK"

Zagadnienia elektromagnetyzmu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych systemach organizacji wiedzy – stan rzeczy i niektóre jego konsekwencje DOI:10.15199/48.2019.01.27

Czytaj za darmo! »

Produktywność naukowa jest dziś postrzegana głównie przez pryzmat ilościowej aktywności publikacyjnej i nie zawsze jest tożsama z jakością. W literaturze można znaleźć różne analizy dotyczące produktywności, ale generalnie brakuje pogłębionych opracowań poświęconych czynnikom warunkującym jej pomiar. Autorzy publikacji poświęconych tej problematyce koncentrują się często na analizie danych bibliometrycznych dotyczących czasopism, dziedzin lub ośrodków naukowych, porównują dorobek naukowy1 czy też sposoby mierzenia produktywności z wykorzystaniem dorobku publikacyjnego i indeksów cytowań2. Istnieją też prace zwracające uwagę na niedoskonałości związane z ocenianiem naukowców za pomocą tego typu indeksów3 oraz trudności, z jakimi łączy się ocenianie np. czasopism4. Według naszej wiedzy nie ma badań, które brałyby za przedmiot determinantę, jaką jest semantyka systemów organizacji wiedzy, czyli systemów pojęciowo-terminologicznych stosowanych do reprezentowania i wyszukiwania informacji. W artykule podejmiemy się wstępnej analizy tego problemu w odniesieniu do zagadnień elektromagnetyzmu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) reprezentowanych w zasobach terminologicznych na przykładzie języka haseł przedmiotowych KABA (JHP KABA), tezaurusa Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia oraz słów kluczowych w kwartalniku "International Journal of Occupational Safety 1Wróblewski A.K., (2005). Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych. Nauka, nr 2, 13-28. 2Osiewalska A. (2008). Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych. W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 244-256. 3Błocki Z., Życzkowski K. (2013). Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki. Nauka, 2, 37-46. 4WilkinJ. (2013). Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce - podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. N[...]

 Strona 1