Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Klara Szatkiewicz"

Wpływ modeli funkcjonowania branży wodno-kanalizacyjnej na ceny usług w Europie

Czytaj za darmo! »

Branża usług wodnościekowych ulega w Unii Europejskiej dynamicznym przekształceniom. Szczególnie jest to widoczne wśród nowszych członków Unii. Struktura organizacyjna i własnościowa przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych wpływa bezpośrednio na politykę taryfową, która dotyczy przecież nas wszystkich. Warto więc znać i przyglądać się sytuacji branży w Europie, gdyż w Polsce zmian[...]

Światowy Kongres Wodny Wiedeń, 7-12 września 2008 r.

Czytaj za darmo! »

Światowy Kongres Wodny, organizowany co dwa lata przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wody (International Water Association - IWA), jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży wodnej. Do IWA należy przecież 10 000 indywidualnych członków oraz 400 korporacji ze 130 państw. Tym razem miejscem spotkania była Europa i przepiękne, nobliwe miasto Wiedeń. Na kongres przyjechało ponad 3000 p[...]

American Dream

Czytaj za darmo! »

Chicago kojarzy się nam na co dzień raczej z romantycznym wodewilem i wielką polską emigracją. Jednak tym razem odbyło się tu poważne międzynarodowe wydarzenie techniczne. Ponad 20 000 uczestników z 71 krajów oraz ponad 1000 przedsiębiorstw odwiedziło w dniach 17-22 października 2008 r. centrum wystawienniczo- konferencyjne McCormick Place w Chicago. Gospodarzem największej w Ameryce 81 konferencji i wystawy WEFTEC na temat gospodarki wodnej była jak zwykle amerykańska Federacja Środowiska Wody WEF (Water Environmental Federation). Jest to organizacja non-profit istniejąca od 1928 r., mająca na celu propagowanie wiedzy technicznej i organizacyjnej związanej z bardzo szeroko pojmowanym środowiskiem wodnym (więcej na www.wef.org). Chicago nie narzeka na brak wody, wpros[...]

Woda: tak, troszczymy się!

Czytaj za darmo! »

EUREAU jest Europejską Federacją Narodowych Organizacji Usługodawców Wodościekowych; jej członkowie reprezentują ponad 10 000 europejskich przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dostawę wody lub oczyszczanie ścieków, dostarczając usługi ponad 400 milionom Europejczyków. Polskę w EUREAU reprezentuje Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. EUREAU reprezentuje interes europejskich przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych, lobbując w ich imieniu w strukturach europejskich, szczególnie w Komisji Europejskiej. Jest również niemającą sobie podobnych platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi. Najważniejsze sprawy, jakimi zajmuje się EUREAU, są związane z życiem Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz jej dyrektyw - córe[...]

Światowy Tydzień Wody

Czytaj za darmo! »

Światowy Tydzień Wody odbył się jak zwykle w Sztokholmie i jak zwykle zorganizowany został przez Międzynarodowy Sztokholmski Instytut Wody (SIWI). Temat tegorocznego Tygodnia dotyczył problematyki jakości wody - prewencji, racjonalnemu wykorzystaniu, poprawie stanu. Drugi rok towarzyszyło mu hasło “Woda a globalne wyzwania". Celem sztokholmskich spotkań jest zawsze pogłębianie wiedzy na temat gospodarki wodnej, ale również integracja środowiska ludzi zaangażowanych w tę tematykę. Ze względu na wzrost demograficzny na świecie, rozwój gospodarczy, wzrost zużycia wody, jak również urbanizację, rosnące wymagania rolnictwa, rozwijający się przemysł i zmiany klimatu, czynników mających poważny wpływ na jakość, ilość i stan źródeł na świecie, jest wciąż coraz więcej. Problemy współczesnej cywilizacji są związane z rosnącym zapotrzebowaniem na czystą wodę. Coraz częstsze i dotkliwsze susze oraz gwałtowne deszcze powodujące powodzie utrudniają proces porządkowania gospodarki wodnej na świecie. Od źródła wody zwanej zieloną (opady) i[...]

 Strona 1