Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK RYDAROWSKI"

Palność kompozytów polipropylenowych wzmacnianych odpadowymi surowcami lignocelulozowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań palności kompozytów polimerowych wzmacnianych odpadowymi surowcami lignocelulozowymi (paździerze lniane i konopne). Celem pracy było poznanie wpływu modyfikacji chemicznej materiałów lignocelulozowych w kierunku polepszenia ich adhezji do polimeru oraz uaktywnienia środków ogniochronnych na powierzchni w kierunku zwiększenia ich stabilności termicznej. Dobór ter[...]

 Strona 1