Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Korach"

Funkcjonalizowane woski polietylenowe jako kompatybilizatory kompozytów polietylenowo-drzewnych o wysokim stopniu napełnienia


  Badano proces otrzymywania kompozytów polimerowo-drzewnych o dużym stopniu napełnienia (60-80%), przygotowanych na bazie polietylenu małej gęstości (PE-LD) z udziałem komercyjnej mączki drzewnej (Lignocel C 120 i Arbocel C 320) oraz dodatkiem wosków polietylenowych sfunkcjonalizowanych poprzez ich utlenienie lub szczepienie bezwodnika maleinowego, stosowanych jako czynniki kompatybilizujące. Otrzymane materiały poddano charakterystyce określając ich podstawowe właściwości mechaniczne oraz chłonność wody. Stwierdzono, że nawet niewielka ilość wprowadzonego kompatybilizatora (2,5%), w porównaniu z próbkami otrzymanymi bez jego udziału, w istotny sposób poprawia wytrzymałość kompozytów na zerwanie oraz w wyraźnym stopniu ogranicza chłonność wody. Low-d. polyethylene was blended with com. oxidized or maleic anhydride-modified polyethylene waxes (2.5-5%) and filled (60-80%) with wood flours at 130°C. The composite material was studied for mech. properties and H2O absorption. The addn. of the oxidized wax resulted in an increase in the tensile strength and hydrophobicity. Uniwersytet Opolski Łukasz Korach*, Krystyna Czaja, Justyna Stokłosa Funkcjonalizowane woski polietylenowe jako kompatybilizatory kompozytów polietylenowo-drzewnych o wysokim stopniu napełnienia Functionalized polyethylene waxes as compatibilizers for wood-polymer composites with high filler content Prof. dr hab. inż. Krystyna CZAJA w roku 1970 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Stopnie naukowe uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej; dr (1977) oraz dr hab. nauk chemicznych (1992). Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych otrzymała w roku 2002. Pracuje na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego i jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów. Specjalność - chemia i technologia polimerów. Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opo[...]

 Strona 1