Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Laszczak"

Elektrochemiczne i chemiczne badania skutków kontaktu powierzchni węgla aktywnego z ozonem


  Zbadano skutki kontaktu ozonu w mieszaninie z tlenem z powierzchnią węgla aktywnego w temperaturze pokojowej. Stosowano różne czasy kontaktu (przepływu strumienia gazowego przez granulowany węgiel w warstwie fluidalnej) oraz różne stężenia ozonu w mieszaninie z tlenem. Skutki oceniano, wykorzystując polarografię (zawiesiny węgla aktywnego), woltamperometrię z zastosowaniem elektrod z past węglowych, miareczkowanie pehametryczne, zobojętnianie NaOH w warunkach statycznych oraz termograwimetrię. Wykazano chemiczne wbudowywanie tlenu w powierzchnię węglową oraz stwierdzono istotny wpływ czasu kontaktu ozonu z węglem aktywnym. Zastosowane metody badawcze dały zgodne wyniki i okazały się przydatne do oceny skutków utleniania powierzchni węglowej ozonem. Com. activated C was oxidized with O3/O2 mixt. at 20°C for 15-180 min. The oxidized C samples were studied for functional (acidic) groups on the C surface by alkalimetric tiration, thermal stability (mass loss) at 150-550°C, and oxidn. degree by polarography and voltammetry (carbon paste electrodes). Nature of the chem. oxidn. of the C surface was disclosed. Węgle aktywne są używane do pochłaniania ozonu w celu przeciwdziałania przedostawaniu się tego gazu do atmosfery ze względu na jego toksyczność. Filtry z węglem aktywnym są z powodzeniem stoaWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; bWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa Stanisław Popiela, Stanisław Cudziłoa, Witold Darlewskia, Andrzej Świątkowskia, *, Jolanta Laszczakb Elektrochemiczne i chemiczne badania skutków kontaktu powierzchni węgla aktywnego z ozonem Electrochemical and chemical studies on effect of the ozone contacts with activated carbon surface Dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO, prof. nadzw. WAT w roku 1985 ukończył studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemii tej uczelni. Specjalność - chemia i technologia materiałó[...]

 Strona 1