Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOACHIM STASIEK"

Współczesne rozwiązania konstrukcyjne ślimaków wytłaczarek Informacja techniczna

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych elementów ślimaków barierowych intensyfikujących zarówno uplastycznianie, jak i ujednorodnienie tworzywa polimerowego. Szczególny nacisk położono na elementy ślimaków zmniejszających przegrzewanie tworzywa, a w efekcie jego degradację. Zaproponowano udoskonalone rozwiązanie konstrukcyjne strefy barierowej ślimaka, umożliwiającej prowadzenie procesu uplastyczniania przy zwiększonej wydajności wytłaczania bez pogorszenia jakości wytworu. Modern constructions of barrier screw elements for plasticization and homogenization of the polymeric materials were presented and described. W konstrukcji wytłaczarek obserwuje się obecnie tendencje do budowy maszyn specjalistycznych, przeznaczonych do przetwórstwa określonego t[...]

Recykling materiałowy poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu konfiguracji układu uplastyczniającego wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej oraz parametrów procesu granulowania na właściwości regranulatu PET, a w szczególności na jego lepkość istotną. Badania te wykazały zależność jakości regranulatu PET od parametrów suszenia i rekrystalizowania płatków oraz od naprężeń ścinających, jakim jest poddawane tworzywo w [...]

Wpływ warunków procesu wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego na właściwości polipropylenu modyfikowanego napełniaczami nieorganicznymi

Czytaj za darmo! »

Badania wpływu przebiegu procesu wytłaczania dwuśli makowego współbieżnego na wybrane właściwości polipropylenu napełnianego proszkowymi napełniaczami nieorganicznymi wykonano na stanowisku badawczym wyposażonym w wytłaczarkę współbieżną typ 2T40W o długości ś i maków 45D, produkcji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu. Wyniki badań procesu technologicznego nape[...]

 Strona 1