Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Kazimierowicz"

The use of Biogas in Cogeneration Modular Devices DOI:10.15199/9.2015.4.2


  Abstract The growing demand for energy forces the exploration and exploitation of unconventional sources. One of them is biogas. The article presents the sources of biogas, the advantages and disadvantages of its use for energy purposes, opportunities and advantages of cogeneration and the types of modular cogeneration devices.1. Introduction The increase in energy demand and greenhouse gas emissions growth necessitate the use of energy production technologies for the use of organic and inorganic waste, as well as targeted energy crops. One of the most rational technology is anaerobic digestion - production of biogas by anaerobic bacteria The biogas is converted in cogeneration modular devices [8]. Biogas is the gas produced in under anaerobic conditions during decomposition of organic matter. Its main component is methane, the content of which depends primarily on the type of biodegradable matter. The primary sources of the formation biogas are: landfills, sewage treatment plants, biogas plants, including: agricultural, energy and waste biogas plants. The potential of biogas can be used by energy installations working on the basis of cogeneration modules. The use of renewable energy source, namely biogas, is one method of combating climate change. It is also important that energy sourced in this way can reduce the consumption of non-renewable fuels. 2. The energy contained in the biogas The most preferred raw materials for biogas production are wastes from the point of view of economic and ecological aspects Following groups of waste can be used. for the production of biogas as [7]: ● waste from animal husbandry (manure, animal faeces, slaughterhouse waste), ● waste from crop production - agricultural waste (haulm, leaves), green waste, ● industrial waste, such as: - waste from the production of food (e. g. dairy, confectionery, meat, fruit and vegetables, brewer), - waste from the manufacture of cos[...]

Rekuperacja - ekonomiczny sposób na poprawę jakości powietrza


  Kwestia właściwego funkcjonowania wentylacji ma istotne znaczenie dla samopoczucia mieszkańców domu, rozumianego jako konstrukcja budowlana. Rekuperacja jest odzyskiem energii wewnętrznej z powietrza usuwanego z pomieszczeń, która poprzez wymiennik przenika do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Instalacja wentylacyjna z rekuperacją pozwala na ograniczenie zużycia ciepła. Jest też ona najlepszym i najskuteczniejszym rodzajem wentylacji, gdyż poza oszczędnością wynikającą z zastosowania rekuperatorów, poprawia ona również stan higieniczny powietrza.1. Wprowadzenie Na szybach regularnie utrzymuje się "rosa", ściany robią się miejscami wilgotne, a w domu panuje nieprzyjemny zapach - to pierwsze sygnały świadczące, że dzieje się coś niepokojącego. Nie należy ich lekceważyć, gdyż po pewnym czasie stan takiego domu, będzie można opisać słowami: obfitujący w kolekcję pleśni i grzybów, odstająca od ściany farba, wilgotny fetor stęchlizny. Pozbycie się tego będzie związane ze znacznymi kosztami. Jak twierdzi Chilewski [2], przyczyną znacznego pogorszenia warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń jest utrudnienie prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, wynikające z wysokiej szczelności okien i drzwi montowanych w nowych lub modernizowanych domach wraz z izolacją termiczną. Zabiegi te ograniczyły straty ciepła, zwiększając tym samym oszczędność energii, a jednocześnie szczelna stolarka zredukowała krotność wymian powietrza, a tym samym pogorszyła komfort dla ludzi przebywających w domach. W efekcie następuje nadmierna koncentracja niektórych składników powietrza: dwutlenku węgla, pary wodnej oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu, a zatem powietrze wewnątrz pomieszczeń, wg Hańskiego i Sobiecha [3] zawiera kilkakrotnie więcej szkodliwych substancji niż powietrze zewnętrzne. Zbyt duże nagromadzenie pary wodnej w pomieszczeniach prowadzi zazwyczaj do wykraplania się wilgoci, powodując znaczne zawilgocenie prze[...]

Zależność między zmianami ilości związków węgla, azotu, fosforu i zużycia energii w sekwencyjnym reaktorze porcjowym (SBR) a procesami zachodzącymi w reaktorze


  Celem pracy było przedstawienie zależności między procesami zachodzącymi podczas oczyszczania ścieków w reaktorach sekwencyjnych SBR a zmianami ilości związków C, N, P i zużyciem energii w reaktorze SBR. Przeprowadzono badania próbek ścieków surowych i oczyszczonych, a także po mechanicznym oczyszczaniu, po defosfatacji, w czasie 1/4, 1/2, 3/4 i po nitryfikacji oraz po denitryfikacji. Wykreślono profile związków C, N i P z uwzględnieniem zużycia energii. Wykazano, że zużycie energii w reaktorze związane jest z zachodzącymi w nim procesami oczyszczania ścieków.Sekwencyjne reaktory biologiczne to jednokomorowe bioreaktory, w których podczas mieszania i napowietrzania (fazy reakcji) mogą zachodzić procesy zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. W pozostałych fazach zachodzą procesy sedymentacji i dekantacji ścieków oczyszczonych, umożliwiające oddzielenie ścieków oczyszczonych od czynnika procesowego [10,19]. Nie wymagają urządzeń do recyrkulacji wewnętrznej, czasami zaś uwzględniają w budowie wydzielone przegrodami sektory tlenowe lub beztlenowe [8,10,15]. Są one bardziej elastyczne niż konwencjonalne układy osadu czynnego [6]. Zaczęto je stosować głównie z myślą o usuwaniu ze ścieków związków organicznych, określonych parametrami ChZT i BZT5 [1,13]. Podwyższanie sprawności usuwania związków biogennych w komorach typu SBR można uzyskać m.in. w wyniku zastosowania tzw. zewnętrznego źródła węgla [9,12,20]. Uzyskuje się wiele korzyści, m.in.: doskonałe efekty oczyszczania, dopuszczenie nieciągłego przepływu, proste i efektywne warunki eksploatacyjne, niski koszt robót budowlanych, znaczne zmniejszenie zapotrzebowania terenu w porównaniu z układami konwencjonalnymi [21]. Zakres ich stosowania obejmuje oczyszczanie ścieków miejskich, przemysłowych, pochodzących z obiektów turystycznych i innych [3,4,5]. Stosowanie systemów SBR umożliwia jednoczesną nitryfikację i denitryfikację w obrębie trwania jednego cy[...]

The Use of Biogas DOI:10.15199/9.2015.8.4


  The process of producing biogas enables the use of natural resources, disposal of organic waste, recycling and distribution of nutrients, production of renewable energy, which causes a lot of benefits. The main sources of biogas are: landfills, sewage treatment plants, biogas plants. The article describes biogas, opportunities and benefits of its use. By using GUS statistics, a graphic representation of biogas production and consumption in Poland in 2013 has been worked out. It has been shown that each year larger quantities of biogas shall be obtained. In consumption per batch of transitions in 2013, the largest share had industrial CHP plants, and the largest end-use consumption of biogas was characteristic for trade and services.1. Introduction The use of conventional energy sources negatively affects the environment [9]. As alternatives to fossil fuels are renewable energy sources such as water energy, kinetic energy of wind, geothermal energy, solar energy, biogas, municipal waste, solid and liquid biofuels, bioliquids and ambient heat [7]. Population growth, rising of living standards and industrialization make it necessary to search and implement new technologies in the energy sector, waste management and protection of clean soils, water and air. Appropriate management of the energy sector affects the energy security of the country, and consequently, also the economic security and the image of environment in general [4]. 2. Biogas Biogas is a gas that is formed from the decomposition of organic matter under anaerobic conditions. It can also be produced intentionally. Methane fermentation is a group of anaerobic biochemical proc[...]

 Strona 1