Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IWONA PECYNA"

Katalizatory reakcji selektywnego utleniania CO w obecności H2

Czytaj za darmo! »

Selektywne katalityczne utlenianie tlenku węgla( II) jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania CO ze strumienia wodoru zasilającego ogniwa paliwowe. Przedstawiono katalizatory stosowane w tej reakcji. A review, with 62 refs., of Au, Pt group and oxide catalysts used for oxidative removal of CO from H2 feed of fuel cell. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zagadnieniu otrzymywania energii ze źródeł alternatywnych. Od początku XXI w. cząsteczka wodoru jest stawiana na pierwszym miejscu jako główny nośnik energii w najbliższej przyszłości. Mimo trudności związanych z magazynowaniem i transportem wodoru, liczba opracowań dotyczących produkcji, wykorzystania i magazynowania tego gazu jako paliwa przyszłości rośnie coraz szybciej. Szczególnie optymistycznie ocenia [...]

 Strona 1