Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Łopata"

Jan Moszew - uczony i nauczyciel, profesor chemii organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj za darmo! »

Jan Moszew należał do szkoły profesora Karola Dziewońskiego, która w okresie międzywojennym wykształciła wielu znanych chemików organików. Działalność naukową rozpoczął pod kierunkiem znakomitego uczonego w dobrze zorganizowanym Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym cały czas przeprowadzano syntezy nowych związków oraz badano ich budowę i właściwości. W okresi[...]

Karol Dziewoński -twórca krakowskiej szkoły chemików organików

Czytaj za darmo! »

Wwyniku reform przeprowadzonych przez Komisję Edukacji Narodowej w 1780 r. zmieniono nazwę Akademii Krakowskiej na Szkołę Główną Koronną (a dopiero w 1817 r. na Uniwersytet Jagielloński). W ramach Collegium Phisicum utworzono nową Katedrę Historii Naturalnej i 1.10.1783 r. Jan Jaśkiewicz - świeżo inkorporowany profesor Katedry Naturalnej - rozpoczął wykłady z mineralogii, botaniki, zoolog[...]

 Strona 1