Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał ZAWIŚLAK"

Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne DOI:10.15199/48.2017.12.28

Czytaj za darmo! »

Tekstronika to ważny sektor rozwijającego się przemysłu włókienniczego w obszarze inteligentnych tekstyliów. Jest to synergiczne połączenie takich obszarów nauki jak włókiennictwo, elektronika oraz informatyka. Ten nowy kierunek badawczy ma wiele zastosowań, a do kluczowych należy zaliczyć sport i rekreację, opiekę zdrowotną, wojsko i bezpieczeństwo, odzież, modę oraz elektronikę użytkową [1-7]. Zgodnie z raportem ID Tech Exibition Report z 2016 r., skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (Compound Annual Growth Rate, CAGR) na lata od 2015 do 2018 wyniesie 37% w przypadku inteligentnych zegarków - smart watch, 34% dla wyrobów medycznych, 146% dla odzieży sportowej i 585% dla urządzeń wykorzystujących technologię typu AR & VR (Augmented and Virtual Reality). W większości wymienionych obszarów, struktury tekstroniczne odgrywają ważną rolę i są podstawą do wykonania sensorów i elementów uruchamiających, urządzeń użytkownika końcowego i platform komunikacyjnych, w których systemy bezprzewodowe są coraz szerzej stosowane do przekazywania informacji dotyczących informacji na temat funkcji życiowych [6-8]. Wykorzystanie elektrod tekstylnych do monitorowania pacjentów choć pomocne w leczeniu pacjentów, niesie za sobą problemy inżynierskie w zakresie przetwarzanie dużej ilości danych [9,10]. Wraz z rozwojem nauk o materiałach oraz elektroniki, urządzenia i systemy tekstroniczne stają się coraz bardziej zminiaturyzowane i elastyczne. Najczęstszym, a zarazem najstarszym sposobem wytwarzania elementów przewodzących zintegrowanych z tekstyliami wykorzystywanych w systemach tekstronicznych było wykorzystywanie cienkich nitek przewodzących o dobrej konduktywności i wplatanie ich w wyrób włókienniczy w procesie jego wytwarzania. Proces ten jest zazwyczaj skomplikowany i wymaga zmian w całym procesie produkcyjnym, a jednocześnie nie umożliwia tak różnorodnej funkcjonalizacji wyrobów jak techniki powierzchniowe, do których zalicza się sputt[...]

Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2018.12.28

Czytaj za darmo! »

Presja konkurencyjna w której efektywność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa wiedzie prym na globalnych rynkach energii to siła, która kształtuje politykę państw i która nasila się z roku na rok. Nowe technologie wspierane coraz większą świadomością społeczną i konsekwentnie prowadzoną polityką rządową zmienią sposób w jaki energia jest i będzie produkowana oraz konsumowana w przyszłości tak, by zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział w globalnej konsumpcji energii w 2017 roku w % Rys.1. Konsumpcja energii w wybranych krajach wg. [2] w roku 2017 (wartości procentowe) Obecne szacunki i prognozy bez wątpienia wskazują, że popyt na energię będzie nadal rósł, a globalne zużycie [1] energii wzrośnie o około jedną trzecią do 2040r. Największym konsumentem energii w świecie [2] stały się na przestrzeni ostatnich lat Chiny, które zużywają około 23,2 procent wyprodukowanej energii światowej, wyprzedzając pod tym względem pozostałe kraje w tym Stany Zjednoczone, Indie i Rosję. Procentowy udział poszczególnych państw w globalnej konsumpcji energii odnawialnej w 2017 roku (uwzględniających produkcję energii z zasobów wiatru, energii solarnej, geotermalnej i biomasy) przedstawiono na rysunku 1. Udział w ogólnym zasobie konsumowanej energii w 2017r. [2] z podziałem na kontynent prezentuje rysunek 2. Postęp technologiczny w produkcji energii, jaki zachodzi w oparciu o odnawialne źródła i zasoby powoduje, że zdolność światowa do wytwarzania energii rośnie stosunkowo szybko. Szczególnie jest on widoczny w dynamicznie przyrastających mocach w sektorach bazujących na odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru. Ma to również swoje konsekwencje w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych zasobów, w tym np. ropy i gazu potrzebnego do zapewnienia natychmiastowej produkcji energii w przypadku braku możliwości jej produkcji ze źróde[...]

Aspekty prawno-ekonomiczne i ekologiczne dla elektrowni DOI:10.15199/48.2019.01.18

Czytaj za darmo! »

Presja konkurencyjna w której efektywność, niezawodność i dyscyplina kapitałowa wiedzie prym na globalnych rynkach energii to siła, która kształtuje politykę państw i która nasila się z roku na rok. Nowe technologie wspierane coraz większą świadomością społeczną i konsekwentnie prowadzoną polityką rządową zmienią sposób w jaki energia jest i będzie produkowana oraz konsumowana w przyszłości tak, by zaspokoić potrzeby energetyczne rozwijającej się gospodarki światowej. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Udział w globalnej konsumpcji energii w 2017 roku w % Rys.1. Konsumpcja energii w wybranych krajach wg. [2] w roku 2017 (wartości procentowe) Obecne szacunki i prognozy bez wątpienia wskazują, że popyt na energię będzie nadal rósł, a globalne zużycie [1] energii wzrośnie o około jedną trzecią do 2040r. Największym konsumentem energii w świecie [2] stały się na przestrzeni ostatnich lat Chiny, które zużywają około 23,2 procent wyprodukowanej energii światowej, wyprzedzając pod tym względem pozostałe kraje w tym Stany Zjednoczone, Indie i Rosję. Procentowy udział poszczególnych państw w globalnej konsumpcji energii odnawialnej w 2017 roku (uwzględniających produkcję energii z zasobów wiatru, energii solarnej, geotermalnej i biomasy) przedstawiono na rysunku 1. Udział w ogólnym zasobie konsumowanej energii w 2017r. [2] z podziałem na kontynent prezentuje rysunek 2. Postęp technologiczny w produkcji energii, jaki zachodzi w oparciu o odnawialne źródła i zasoby powoduje, że zdolność światowa do wytwarzania energii rośnie stosunkowo szybko. Szczególnie jest on widoczny w dynamicznie przyrastających mocach w sektorach bazujących na odnawialnych źródłach energii, zwłaszcza wykorzystujących energię słoneczną i energię wiatru. Ma to również swoje konsekwencje w wykorzystywaniu niekonwencjonalnych zasobów, w tym np. ropy i gazu potrzebnego do zapewnienia natychmiastowej produkcji energii w przypadku braku możliwości jej produkcji ze źróde[...]

 Strona 1